Odobrena sredstva za priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije- Park u Donjem Miholjcu Na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Eurospke unije Gradu Donjem Miholjcu odobrena su sredstva za projekt pripreme tehničke dokumentacije za revitalizaciju velikog parka.
Spomenik parkovne arhitekture u Donjem Miholjcu je zaštićeni dio prirode, koji se prostire na 134184 m2 površine, park u Donjem Miholjcu čini 3.211 vrsta drveća, od toga su istaknute vrijedne autohtone biljne vrste, kojih ima 169. Popisana su i grmlja, kojih ima ukupno 358.
Projekt obuhvaća mnogo autohtonih vrsta biljaka, a projektom će se doprinijeti obnovi i zaštiti prirode te očuvanja spomenika prirodne vrtne arhitekture, koja je stvarana kroz povijest obitelji Prandau-Mailath.Park u Donjem Miholjcu na temelju pravomoćnog rješenja Zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu, ima svojstvo zaštićenog objekta prirode kao spomenik prirodne vrtne arhitekture/spomenik parkovne arhitekture i upisan je u registar zaštićenih objekata prirode pod reg.br. 30. Prema Zakonu o zaštiti prirode, Spomenik parkovne arhitekture je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park), koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, i odgojno-obrazovnu vrijednost. Na spomeniku parkovne arhitekture dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se ne narušavaju vrijednosti zbog kojih je zaštićen.
Projektno-tehnička dokumentacija obuhvatit će k.č.br. 255/2, površine 134.184 m2 – spomenik parkovne arhitekture, uključuje projekt krajobraznog uređenja i rješenje obnove objekata. U sklopu projektno-tehničke dokumentacije bit će izrađeni: idejni projekt i glavni projekt obnove prirodne baštine u Donjem Miholjcu s troškovnicima (projekt za obnovu staklenika, kule, klijališta (množionice), osmerokutnog paviljona, kotlovnice, kućice, šetnica, betonskih stepenica, ograde i dr.): glavni projekt arhitekture, projekt prilaznog puta, projekt elektroinstalacija, projekt navodnjavanja i projekt krajobrazne arhitekture, također i studija isplativosti s analizom troškova i koristi za projekt Obnove prirodne baštine kompleksa dvorca Mailath u Donjem Miholjcu, kao i dokumentacija za javnu nabavu fizičke realizacije projekta.
Ukupno prihvatljiva odobrena sredstva iznose 157.110,63 € od čega potpora iznosi 90% dok 10 % iznosa pokriva proračun Grada.
Nakon što dokumentacija bude završena nadamo se i natječaju na kojem će se moći dobiti sredstva za konkretnu realizaciju projekta. (Grad Donji Miholjac)