Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja Zlatko Mađeruh, na idućoj sjednici Gradskog vijeća predložit će paket mjera za pomoć gospodarstvu i građanima grada Grubišnoga Polja radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije COVID-19.

Za sve pravne i fizičke osobe odgodit će se obveza plaćanja komunalne naknade za I. kvartal do 15. srpnja 2020. godine, dok će se isti osloboditi plaćanja komunalne naknade za II. kvartal 2020. godine. Ukupna vrijednost oslobođenja građana i poduzetnika iznosi cca 350.000,00 kuna.

Oslobodit će se obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja i poreza na korištenje javnih površina poduzetnici koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada, počevši od 19. ožujka 2020. godine pa do ukidanja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Odgodit će se pokretanje svih postupaka prisilne naplate potraživanja osim dugovanja kojima prijeti zastara i to za sva potraživanja Grada Grubišnoga Polja  i gradskih ustanova. Za trajanje odgode plaćanja obveza neće se obračunavati zakonska zatezna kamata, te postoji mogućnost produženja odgode plaćanja.

Zadužuju se trgovačka društva u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja da razmotre mogućnost odgode ili otpisa svojih potraživanja na ime isporučenih usluga te da na taj način daju svoj doprinos gospodarstvu, ali da pri tome vode brigu o likvidnosti poduzeća.

Za vrijeme obustave rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ korisnici usluga oslobodit će se plaćanja naknade za boravak djeteta u vrtiću, do stvaranja uvjeta za normalan rad vrtića, odnosno preuzet će se troškovi na teret proračuna Grada Grubišnoga Polja.

Umanjit će se rashodi Proračuna Grada Grubišnoga Polja koji nisu nužni za redovito poslovanje, uključujući troškove manifestacija i drugih aktivnosti koje se u ovom razdoblju neće provoditi ili će se provoditi u smanjenom kapacitetu, u cilju osiguranja likvidnosti proračuna.

Obustavit će se stvaranje novih rashoda na teret proračuna Grada Grubišnoga Polja osim mjera pomoći gospodarstvu i građanima pogođenim COVID-19 epidemijom, rashoda vezanih uz provedbu projekata financiranih iz bespovratnih sredstava i sredstava fondova EU i rashoda za aktivnosti i mjere čije bi odgađanje prouzročilo štetu za imovinu, živote i zdravlje građana, odnosno štetu za proračun Grada Grubišnoga Polja.

Riječ je o prvim mjerama Grada Grubišnoga Polja kojima se nastoji osigurati pomoć građanima i likvidnost poslovanja poduzetnika, a sve naredne mjere će se razmatrati i donositi u skladu s razvojem situacije, mjerama i preporukama na europskoj i državnoj razini.

U svom obraćanju građanima, gradonačelnik Zlatko Mađeruh poručio je građanima da mogu biti sigurni da im ništa u ovoj krizi neće nedostajati ali i upozorio da racionalno troše jer će se nakon što ovo završi sigurno dogoditi kriza, pri čemu će se i državni i lokalni proračuni slabije puniti.

To se tiče gradskih projekata, oni ključni se i dalje provode – poput infrastrukture u Zoni MSP, kanalizacije u Poljanima, gradnja doma za Rome, parkirališta, staze na grobljima…

‘Nadamo se da nas je ova situacija sve uozbiljila. Svi smo mislili da će ovo proći kao gripa, ali očito će trajati nešto duže. Ugroza je u cijelome svijetu. Bili smo primjer u Domovinskom ratu, volio bih da budemo primjer i sada i da pokažemo odgovornost i damo doprinos kroz zajedništvo, da smo jedni od najdiscipliranijih’, poručio je Mađeruh. (M.P.D.)