U tijeku je projekt rekonstrukcije javne rasvjete u gradu Imotskom kojim će se godišnje postići uštede od 95 tisuća kuna na troškovima električne energije i održavanja. Nova rasvjeta je i ekološki prihvatljivija te ima znatno veći životni vijek. Ugrađeni su i foto senzori, pa se rasvjeta pali automatski, kada razina prirodnoga svjetla padne ispod određene granice. Do sada su promijenjena rasvjetna tijela u središtu grada, a trenutno su u tijeku radovi na izmjeni rasvjete na glavnim prometnicama.

Grad Imotski je dosad, uz pomoć Splitsko-dalmatinske županije, uložio oko 700 000 kuna u modernizaciju javne rasvjete gdje su stara i dotrajala rasvjetna tijela zamjenja novim i štedljivijim LED žaruljama, a ukupno su promjenjena 403 rasvjetna tijela. Rekontrukcija se sastojala se od tri faze – prvo je krenula rekonstrukcija u samom centru, potom od mosta prema Hotelu Zdilar, a u trećoj fazi se mijenja rasvjeta na dionnici ceste D76.

Kako nam kažu u gradskoj upravi, dosadašnja rasvjeta bila je prerastrošna, skupa i zastarjela, a nije bilo moguće niti regulirati snagu rasvjete. Rekonstrukcijom rasvjete sustav je rasterećen za 40,3 kW, a nove svjetiljke su znatno manje snage pa će i potrošnja i troškovi električne energije biti drastično smanjeni.  Uz povećanu efikasnost cijelog sustava, mogue će i njegovo proširenje, smanjuje se onečišćenje i postiže bolja osvjetljenost prometnice i centra. Uz to što nove LED svjetiljke imaju duži rok trajanja, moguća je i zamjena pojedinih dijelova, a ne cijele svjetiljke u slučaju kvara, kao i regulacija rasvjete tijekom noći čime će se postići dodatne uštede. Sve svjetiljke imaju garanciju pet godina. (M.P.D.)