Grad Karlovac prijavio je projekt za izgradnju još jednog vrtića – jaslica, ovaj put u naselju Rečica, u sklopu Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, objavljeno je na FB stranicama Grada.
 Projektom je predviđena izgradnja objekta za odgoj dvije jasličke i jedne vrtićke grupe djece i zapošljavanje šest odgajatelja/ica. Novim vrtićem – jaslicama bila bi obuhvaćena djeca naselja Orlovac, Rečica, Luka Pokupska, Zamršje, Blatnica, Ivančići Pokupski, Koritinja, Šišljavić i Skakavac.
Zbog udaljenosti i do 20 km od prvog vrtića koji se nalazi u Karlovcu ovim projektom značajno bi se doprinijelo kvaliteti brige o najmlađima, te ujedno otvorilo nove mogućnosti uključivanja na tržište rada za njihove roditelje. (Grad Karlovac, m.p.d.)