Danas je objavljena javna nabava za „REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ZGRADE KINA EDISON“ čime su započele aktivnosti obnove vrijednog i zaštićenog objekta kulturne baštine grada Karlovca.
Procijenjena vrijednost nabave radova je 23.573.159,89 kuna, a obuhvaćeni su sljedeći zahvati: sanitarni čvor, ulazne i prateće prostore, u velikoj dvorani novo gledalište s oko 200 sjedećih mjesta, ispod kosog gledališta velike dvorane oformiti manju projekcijsku dvoranu s 50 do 60-tak sjedećih mjesta, rekonstrukcija krovne konstrukcije i potkrovlja za razne namjene, pojačati nosivo tlo ispod temelja, produžiti građevinu za 4,70 m za servisni uporabni prostor oko „pozornice“ odnosno kino platna, preurediti bočne trjemove i u njima oformiti nove sadržaje i prostore., instalacije elektrike i rasvjete, hidrotehničke instalacije i strojarske instalacije (grijanje, hlađenje, klimatizacija, ventilacija, izmjena (izmještanje vrelovoda). Projekt je ukupno vrijedan25,8 milijuna kuna, kod čega je 21,9 milijuna kuna iz ITU mehanizma. (Grad Karlovac)