Grad Karlovac kao osnivač školskih ustanova na svom području, kontinuirano ulaže i osigurava dodatna sredstva u cilju unaprjeđenja odgojno-obrazovnog procesa, stvaranja što boljih  uvjeta u svojim školama te organizaciji rada u jednoj smjeni u svim osnovnim školama kojima je osnivač. Stoga, od jedanaest osnovnih škola od nove školske godine u jednoj  smjeni raditi će sedam škola; OŠ Banija, OŠ Rečica, OŠ Skakavac, OŠ Braće Seljan, OŠ Švarča, Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, te OŠ Dragojle Jarnević.

Nadalje, u Proračunu Grada Karlovca za 2020. godinu su planirana sredstva, a u tijeku je i izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Mahično i OŠ Turanj  u svrhu prelaska u jednu smjenu. Također su u tijeku i radovi na energetskoj obnovi OŠ Braće Seljan, ukupne vrijednosti 1,9 mil kuna, što uključuje financiranje iz EU sredstava, nacionalnih sredstava i sredstava desentraliziranih funkcija u školstvu. Od većih zahvata za spomenuti je nastavak radova upravo na uređenju i rekonstrukciji unutarnjeg prostora OŠ Braće Seljan (I faza realizirana je u 2019. god,), čija sveukupna vrijednost iznosi preko 1,5 mil kuna, ali i niz drugih investicija u školama kojima se nastoji stvoriti što bolje uvjete sukladno Državnom pedagoškom standardu.

U intezivnim građevinskim radovima u unutrašnjosti zgrade i školskom dvorištu financiranom odstrane osnivača Grada Karlovca, a u okviru decentraliziranih funkcija u školstvu nalazi se trenutno i OŠ Dragojle Jarnević smještena u neposrednoj blizini rijeke Korane, u srcu grada Karlovca. Posebnost ove lokacije čine i čuveni parkovi koji je okružuju…

Radovi uključuju prenamjenu i uređenje učioničkog prostora, uređenje vanjskog prostora škole, a u cilju organizacije rada u jednoj smjeni koja se planira uvesti od nove školske godine.2020./2021. U tu svrhu osigurana su i dodatna sredstva za nabavku potrebitog namještaja i računalne opreme, sveukupna investicija iznosi cca 300.000,00 kuna. Neposredna blizina mnogih kulturnih i znanstvenih ustanova (Gradski muzej, Gradsko kazalište Zorin dom, Knjižnica za mlade, četiri srednje škole, Javna ustanova “Natura viva”), zatim turističkih atrakcija (Aquatika- slatkovodni akvarij Karlovac) i sportskih centara (sportska dvorana Mladost, teniski tereni, stadion) omogućuju aktivno sudjelovanje polaznika škole u osmišljavanju i provođenju različitih projekata i manifestacija s navedenim institucijama i različitim udrugama.

Grad Karlovac kao osnivač škola na svom području, kontinuirano skrbi i ulaže u školstvo s ciljem unaprjeđenja i razvoja školstva te stvaranje što kvalitetnijih radnih uvjeta učenicima, nastavnicima i svim zaposlenicima škola. Uz vlastita sredstva, koja se svake godine osiguravaju u Proračunu Grada te sredstva decentraliziranih funkcija u školstvu, dodatni trud ulaže se u osiguravanje sredstava iz drugih dostupnih izvora financiranja bilo EU fondova ili nacionalnih izvora, čime se stvaraju uvjeti za realizaciju većih kapitalnih projekata.

-Politika Grada i prioritetna zadaća, uz već spomenuta ulaganja, osigurati je svim učenicima jednake uvjete rada,  jednake mogućnosti za kvalitetno obrazovanje, a u konačnici oblikovanje škola u interesu i prema mjeri učenika – istakao je nedavno i gradonačelnik Damir Mandić za naš portal. I kada su budući školarci, sada predškolci u pitanju u Gradu unatoč globalnoj koronakrizi ne staju s projektima.

-Što se tiče ulaganja u objekte predškolskih ustanova, važno je istaknuti da Grad Karlovac već dugi niz godina u kontinuitetu ulaže u stvaranje što boljih i kvalitetenijih uvjeta u predškolskim ustanovama na svom području. Prioritetna zadaća i strateška odrednica Grada jest upravo briga za djecu, osiguravanje uvjeta za optimalan djetetov razvoj te pružanje pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta. Stoga je od 2007. u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje dječjih vrtića na području Karlovca  uloženo blizu 100 miijuna kuna. Sredstva za financiranje osiguravana su najvećim dijelom iz vlastitih sredstava Grada, sve do 2019. godine kada su za izgradnju novog DV i jaslica Mahićno osigurana sredstva putem Europskog fonda za ruralni razvoj, Mjera 7 -Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, te u sklopu ulaganja u pokretanje, poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, iz Programa  Ruralnog razvoja RH za 2014-2020. godinu – upoznaju nas iz Grada. Ukupna vrijednost projekta je preko 6 mil kuna. Sredinom mjeseca lipnja ove godine završeni su svi radovi, a u tijeku su pripreme za početak nove pedagoške godine za 50-tak mališana koji će boraviti u modernom objektu.

U tijeku je isto tako i završetak radova na energetskoj obnovi, rekonstrukciji i opremanju DV Dubovac. Ukupna vrijednost ove investicije je preko 9 mil kuna, a spomenuta, uz navedeno, uključuje i izgradnju parkirališta i uređenje okoliša sukladno svim odredbama Državnog pedagoškog standarda. Ta nvesticija sufinancirana je EU sredstvima, sredstvima MRRFEU, i vlastitim sredstvima Grada Karlovca. Novouređeni objekt također će svoja vrata otvoriti na samom početku pedagoške godine, otkrivaju nam iz Grada.

Usput, u želji da što više djece u gradu Karlovcu bude uključeno u predškolski sustav Grad Karlovac donio je i odluku o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području Karlovca u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad (privatni vrtići) i čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Karlovca. Sufinanciranje privatnih vrtića trenutno  iznosi 500 kuna po djetetu na području grada Karlovca, a  kao još jedan korak u kvalitetnoj organizaciji predškolskog odgoja, Grad Karlovac će izjednačiti participaciju u cijeni sufinanciranja vrtića kojima je osnivač Grad Karlovac i privatnih vrtića.

-I to već s početkom nove pedagoške godine, prije dvije godine uveli smo upise u vrtiće putem elektroničke prijave tako da su roditeljima  na ovaj način znatno sniženi troškovi upisa, cijeli proces je transparentan i automatiziran. Roditelji su odlično prihvatili ovu aplikaciju, koja pored brže i jednostavnije prijave, omogućuje veću transparentnost i bolju komunikaciju – ustvrdili su iz Grada Karlovca. (PL/Grad Karlovac)