Iz gradske uprave priopćili su da su u tijeku građevinski radovi na više lokacija u gradu Karlovcu, a svi se trenutno odvijaju prema zadanim planovima. U priopćenju navode:

–Traje izgradnja nogostupa u Splitskoj ulici u dužini 620 metara. Veći dio nogostupa u Splitskoj ulici planira se izvesti u širini od 1,60 m, a na manjem dijelu i do 3,00 metara. Krenuli su radovi i kod OŠ Turanj na izgradnji parkirališta i školskog igrališta. Cilj je povećati sigurnost učenika u prostoru oko škole, te prenamijeniti dosadašnje školsko igralište u adekvatan prostor za parkiranje automobila. Izgradnjom igrališta iza škole, udaljenog od državne prometnice, stvorit će se sigurniji uvjeti za boravak i edukaciju učenika. Od ostalih investicija u školstvu, u osnovnoj školi „Braća Seljan“ uređuje se sanitarni čvor, a završetkom ove investicije u OŠ Braće Seljan bit će  uređene sve sanitarne prostorije u obje školske zgrade, u zgradi u Ul. V. Nazora i u zgradi na adresi Domobranska 2- nabrajaju iz Grada. I nastavljaju nam:

-Obnavljaju se dječja igrališta u etapama odnosno ovog ljeta bit će obnovljena dječja igrališta u Ul. A. Hebranga, Ul. kralja P. Krešimira IV, Ul. T. Ujevića, Knez Gorici, Borlinu, Ul. A. G. Matoša i Ul. Lj. Šestića. Obnova je planirana u razdoblju od četiri godine, odnosno u četiri skupine kojima će biti obuhvaćena sva dječja igrališta u vlasništvu Grada Karlovca. Radovi na klizištu sv. Ana – Vučjak u tijeku su. Radovi obuhvaćaju potpuno uklanjanje postojeće prometnice koja je u lošem stanju, nedovoljne širine i nekvalitetne kolničke konstrukcije. Poprečni nagib prometnice i odvodnja vode nisu bili adekvatni što je uzrokovalo klizanje pokosa u zoni kamenog zida loše kvalitete. Projektom je predviđeno u kompletnoj dužini izraditi i kolničku konstrukciju širine 4,5 metara i pješačku stazu širine 1 metar te odvodnju oborinskih voda s lokacije klizišta. S obzirom da se na toj lokaciji nalazi i magistralni vodovod projektom je predviđen koridor za postavljanje novog vodovoda, a izmicanje vodovoda i izmjenu cijevi obavit će tvrtka Vodovod i kanalizacija. Privode se kraju radovi 1. faze uređenja Vrazove ulice na Baniji. To se odnosi na zahvat od kućnog broja 44. do prilaza tvornici TTK, dužine 200 metara. Nakon toga slijedi 2. faza, odnosno nastavak rekonstrukcije ulice u projektnom obuhvatu. U naselju Marka Marulića traju radovi na rekonstrukciji ulice i teku prema planu. Položeno je zasad 200 metara mješovitog kolektora, a slijedi prespajanje kućnih priključaka- upoznali su nas i priopćili su iz gradske uprave Karlovca. (Grad Karlovac/karlovacki.hr)