Ministarstvo rada objavilo je prošli tjedan prvu odluku o dodjeli sredstava iz Projekta Nastavak unaprjeđenja rada vrtića za kojega je i ovaj put osigurano 300 milijuna kuna. Među prvim dobitnicima, 45 projekata uglavnom samih vrtića, je i projekt Dječjeg vrtića Knin koji je, u suradnji s Gradom Kninom, ostvario 1,8 milijuna kuna.

Ključna novost ovog projekta koji će trajati narednih 20 mjeseci je produljenje rada vrtića za još tri sata, pa će vrtić nakon redovnog radnog vremena (od 6.30 do 16.30) raditi do 19.30 sati, čime se značajno olakšava život roditeljima vrtićanaca koji rade u smjenama.

Osim toga, kroz projekt će se unaprijediti usluge vrtića edukacijom djelatnika vrtića te zapošljavanjem stručnih suradnika i radnika deficitarnih profila. Ujedno će se, doznajemo u vrtiću, razviti i posebni programi odgojno obrazovnog rada kojim će se uključiti djeca marginaliziranih i teže uključivih skupina.

Uvest će se tako programi za djecu s poteškoćama u razvoju, program za darovitu djecu, program zaštite okoliša, dramsko-scenski program, te razviti program rada s roditeljima i unaprijediti postojeći folklorno-plesni program i program engleskog jezika kroz edukaciju i nabavu potrebne opreme.

‘Edukacijom djelatnika i zapošljavanjem novih djelatnika vrtića ojačat će se kapaciteti vrtića kako bi se osmislili i izradili, te razvili novi programi koji će se implementirati tijekom i nakon završetka projekta, prema potrebama djece i roditelja. Tijekom projekta će se formirati Stručni tim (logoped, 1 odgojitelja, psiholog, zdravstveni djelatnik, pedagog) koji će osigurati stručnu podršku programima za djecu s poteškoćama u razvoju i darovitom djecom. Stručni tim će provesti postupke identifikacije djece, osmišljavanja programa u suradnji s odgojiteljima, na koje će se usmjeriti identificirana djeca koja imaju potrebu za nekim od programa. Ujedno će se izraditi pedagoški dosjei s podatcima djece kako bi se rad s djecom mogao nastaviti i tijekom osnovnoškolskog obrazovanja’, kažu nam u kninskom vrtiću.

Grad Knin, kao partner na projektu i osnivač vrtića, tijekom i nakon provedbe projekta osigurat će financijske i organizacijske uvjete kako bi se nastavio odgojno-obrazovni rad u produljenom radnom vremenu, te kako bi se novi verificirani programi nastavili provoditi, sukladno potrebama djece. (m.p.d.)