Dana 29.srpnja 2021. godine Grad Knin potpisao je sporazum o međusobnim pravima i obvezama u provedbi programa međuresorne suradnje za izgradnju višestambene zgrade u gradu Kninu.
Ovim Sporazumom uređuju se međusobni odnosi te prava i obveze Središnjeg državnog ureda  i Grada u vezi provedbe programa izgradnje višestambene zgrade na području Grada kao projekta od zajedničkog interesa. Svrha programa je stambeno zbrinjavanje na području Grada koje se provodi temeljem Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Ovim sporazumom se planira izgraditi sto stanova, među ostalim za nužne kadrove u gradu Kninu.

Na području Grada Knina evidentan je nedostatak stambenih jedinica za potrebe trajnog stambenog zbrinjavanja i zamjene stambenih jedinica namijenjenih obiteljima koje žive u različitim životnim okolnostima.
Podnositelji zahtjeva su obitelji hrvatskih branitelja, doseljenici koji su uslijed ratnih okolnosti izbjegli iz Bosne i Hercegovine, bivši nositelji stanarskih prava, mlade obitelji koje se žele stambeno zbrinuti na području grada, a velika je potreba i za kadrovskim stanovima, kako tijela državne uprave (MUP, MORH, ministarstvo pravosuđa i dr.) , tako i lokalne zajednice (zdrastvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih ustanova), te obitelji koje se po godišnjim javnim pozivima javljaju sa zahtjevom za davanje u najam državnih stanova.
Središnji državni ured je nominirao program obnove i izgradnje stambenog fonda u državnom vlasništvu u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. za financiranje kroz fondove EU.

Na potpisivanju su bili prisutni gradonačelnik grada Knina Marijo Ćaćić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske Gordan Hanžek te savjetnica za odnose s javnošću Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Bernarda Tolić Alilov. (Grad Knin)