Grad Knin će i ove godine financirati nabavu radnog materijala za učenike osnovnih škola na području Grada Knina. U pitanju su radne
bilježnice, likovne mape, radni materijal za tehničku kulturu i sl. za učenike kninskih osnovnih škola, OŠ Domovinske zahvalnosti (s područnom školom u Golubiću) i OŠ dr. Franje Tuđmana.
– Sredstva za naprijed navedenu aktivnost osigurana su u Proračunu Grada, a isplaćivat će se roditeljima/starateljima učenika temeljem podataka kninskih osnovnih škola o upisanim učenicima u razrede od prvog do osmog razreda, a po podnesenom Zahtjevu za priznavanje sredstava za radni materijal, i uz koji je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice roditelja/staratelja iz koje je razvidno da isti ima prebivalište na području Grada Knina, presliku tekućeg računa te račun za kupljeni radni materijal – pojasnio je dr.sc. Marko Jelić, gradonačelnik Knina.
Ukupno je za navedenu namjenu osigurano 500.000 kuna. (PL/Grad Knin)