Grad Koprivnica je započeo proces izrade nove Strategije razvoja grada Koprivnice koja će definirati smjer razvoja do 2030. U periodu izrade utvrdit će se nove smjernice i definirati strateški ciljevi koji će pridonijeti održivom, uključivo i pametnom razvoju grada. Cilj je u izradu Strategije uključiti predstavnike različitih sektora te međusobnom raspravom, idejama, prijedlozima, ali i kritikama kreirati što kvalitetnije smjernice razvoja grada.

U sklopu procesa izrade Strategije u Inkubatoru kreativnih industrija dana 23. i 24. studenoga održana je dvodnevna radionica radnog naziva „Strateško planiranje razvoja grada Koprivnice do 2030.“.

U sklopu radionice napravljena je SWOT analiza, definirani su strateški ciljevi i mjere koje bi te ciljeve trebale ostvariti te su definirani ključni pokazatelji uspješnosti. Na radionici su sudjelovali pročelnici Gradske uprave; ravnatelji škola, vrtića i gradskih ustanova; poduzetnici i obrtnici; predstavnici udruga civilnog društva i sportaši. Prvoga dana radionici su prisustvovali i gradonačelnik Mišel Jakšić te zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. (Grad Koprivnica)