U Kino dvorani u sklopu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci danas je održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca.

Na sjednici su usvojena financijska izvješća gradskih ustanova kao i Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo polugodište 2023.

Vijećnici su donijeli i Strategiju zelene urbane obnove Grad Križevaca, a konkretno riječ je o dokumentu odnosno podlozi za prijavu projekta na natječaje financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U dokumentu je definirano 25 neiskorištenih i napuštenih prostora i zgrada na području Križevaca koje je potrebno obnoviti. Neke od tih su Centar za reprodukciju na čijem se području planira izgraditi treća osnovna škola, potom spavaonice u bivšoj vojarni, Kurja Zdenčaj u Velikom Ravnu, zgrada u Glogovnici, nekadašnja škola u Đurđicu i druge. Kako je pojasnio zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, riječ je o nastavku odnosno ažuriranoj verziji dokumenta koji je donesen prije četiri godine, 2019:

„U međuvremenu je Ministarstvo donijelo novi naziv, dakle, strategija i propisalo točno koja poglavlja moraju biti u njemu tako da smo mi napravili novu s obzirom da su se u međuvremenu neke stvari i dogodile. Cijeli dokument odnosi se na zelenu infrastrukturu i sve vezano uz nju, urbanu obnovu i stare objekte. Postoji analiza stanja, zelena i plava infrastruktura, bioraznolikost, šume, invazivne vrste i sve što postoji u gradu i u svim naseljima.“

Donesena je Odluka o dopuni Odluke o formiranju Poduzetničke zone Gornji Čret. Naime na postojećoj zoni sklopljeni su ugovori o pravu građenja, kupoprodajni ugovori i ugovor o zakupu s desetak trgovačkih društava, a s obzirom da Grad konstantno dobiva upite investitora o raspoloživosti građevinskih zemljišta veće površine za investiranje, podnesen je zahtjev Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koje neposredno graniče s gospodarskom zonom Gornji Čret u cilju proširenja.

Vijećnici su donijeli i Odluku o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Sporazuma o ustupanju kolosijeka s Upravom HŽ Infrastrukture nakon završetka rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka. Konkretno, riječ je o 2,4 kilometara dugom kolosijeku  koji je planiran u industrijske svrhe te će voditi prema budućem intermodalnom terminalu. S obzirom da je na snagu stupio novi Zakon koji omogućuje članovima Savjeta mladih da primaju 27 eura mjesečno u mjesecu kada imaju sjednicu, vijećnici su donijeli novu Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Križevaca u kojoj je, između ostalih, uvedena ova izmjena. Kao grad za mlade, Grad Križevci uveo je maksimalni mogući iznos naknade u cilju motivacije mladih za rad. (Grad Križevci)