Grad Križevci objavio je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2021./2022.

Stipendije u visini 1.500 kuna isplaćivat će se u 12 mjesečnih rata u razdoblju od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022. Stipendija se studentu/ici odobrava odnosno dodjeljuje za jednu akademsku godinu uz obvezu ispunjenja uvjeta i propisanih kriterija.

Deficitarna zanimanja na području Grada Križevaca u akademskoj 2021./2022. godini su ona koja obavljaju osobe sa sljedećim zvanjima: Stručni studij:  stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka elektrotehnike (bacc. ing. el.), stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka građevinarstva (bacc. ing. aedif.), stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka strojarstva (bacc. ing. mech.), stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) poslovne informatike (bacc. inf.) i stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) sestrinstva (bacc. med. techn.). Sveučilišni studij: sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) informatike (univ. bacc. inf.), sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka građevinarstva (univ. bacc. ing. aedif.), sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka elektrotehnik i informacijske tehnologije (univ. bacc. ing. el. techn. inf.), sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora (univ. bacc. ing. energ.), sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) inženjer/ka strojarstva (univ. bacc. ing. mech.), doktor/ca dentalne medicine (dr. med. dent.), doktor/ica medicine (dr. med.), magistar/a edukacijske rehabilitacije (mag. rehab. educ.), magistar/a inženjer/ka elektrotehnike i informacijske tehnologije (mag.ing. el. techn. inf.), magistar/a inženjer/ka građevinarstva (mag. ing. aedif.), magistar/a informatike (mag. inf.), magistar/a inženjer/ka strojarstva (mag. ing. mech.), magistar/a logopedije (mag. logoped.), magistar/a ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag. praesc. educ.), magistar/a farmacije (mag. pharm.), magistar/a edukacije fizike (mag. educ. phys.) i magistar/a edukacije matematike (mag. educ. math.).

Natječajni rok za zaprimanje prijava je 19. listopada 2021. (Grad Križevci)