Grad Kutina pozvao je samačka domaćinstva s područja Grada čija primanja iznose 2.500,00 kuna i manje, da podnesu zahtjev za ostvarivanjem prava na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada.

Sufinancira se 50 posto fiksnoga dijela odvoza komunalnog otpada prema računu komunalnog trgovačkog društva nadležnog za zbrinjavanje komunalnog otpada za Grad Kutinu za svako samačko domaćinstvo koje zadovoljava uvjete sufinanciranja.

Pravo na sufinanciranje odvoza otpada ostvaruju samačka domaćinstva koja imaju prebivalište na području Kutine i koja na javni poziv podnesu pisanu zamolbu trgovačkom društvu nadležnom za zbrinjavanje komunalnog otpada za Grad Kutinu, a pod uvjetom da ne koriste pravo na naknadu za troškove stanovanja i ostvaruju primanja jednaka ili manja od 2.500 kuna. (Grad Kutina)