Grad Labin objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2020. godinu. Ukupna financijska sredstva koja će biti dodijeljena kroz pet mjera potpora i subvencija do iskorištenja sredstava iznose 350.000,00 kuna.

Sredstva za potpore i subvencije dodjeljuju se iz Programa jačanja gospodarstva za 2020. godinu iz Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte. U 2020. godini ukupan iznos sredstava povećan  za 80.000,00 kn u odnosu na 2019. godinu. Grad Labin kontinuirano ulaže u razvoj poduzetništva pa su u 2020. godini i proširene mjere za dodjelu sredstava.

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora i subvencija dodjeljuju se kroz mjere koje se odnose na potpore za početnike, subvencioniranje nabave nove opreme i inventara, subvencioniranje digitalizacije poslovnih procesa, zatim, subvencioniranje prijave na natječaje financirane iz nacionalnih EU fondova i subvencioniranje organizacije međunarodnih IT  konferencija.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog Poziva. Korisnik potpore ili subvencije ostvaruje pravo na samo jednu bespovratnu potporu ili subvenciju po ovom Pozivu.

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2020. godine.

Ostale informacije mogu se zatražiti telefonom na broj 052/ 866 817, e-poštom na patricija.terkovic@labin.hr ili osobno u Gradu Labinu u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte. (Grad Labin)