Građani Labina od ove će godine na nov način moći sudjelovati u kreiranju godišnjeg gradskog Proračuna. Građani će o Proračunu za 2020. godinu moći odlučivati putem aplikacije čime će se Labin svrstati među hrvatske gradove koji pružaju svojim građanima znatne mogućnosti i utjecaju u donošenju novih proračuna.

Uključenost građana u prijedloge proračuna nije novina za Labin koji svojim građanima omogućava pristup pregledu proračuna i projekata za narednu godinu putem web stranice, a od sada će to biti postojati mogućnost i putem nove aplikacije. (gradonačelnik.hr/L.U.)