Grad Labin otvorio je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu sa pripadajućim nacrtima prijedloga programa za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu, a koje će biti otvoreno od  11. listopada 2021. do 10. studenog 2021. godine.

Građani svoje prijedloge i primjedbe mogu podnositi putem obrazaca objavljenih na službenim stranicama Grada.

Po završetku savjetovanja, pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada Labina. (Grad Labin)