Započeli su radovi na konstrukciji staza za uređenje šetnice uz rijeku Bednju. Radi se o još jednoj aktivnosti koja se provodi u okviru projekta “Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”, a čija je vrijednost oko 675 tisuća kuna.

Izvršit će se pripremni i zemljani radovi na stazi u dužini od oko 1300 metara te nabavka moderne komunalne opreme koja će imati informativnu i edukativnu funkciju.

Šetnica uz rijeku Bednju trebala bi dati dodanu vrijednost i novi turistički i rekreativni sadržaj centru Ludbrega, za sve građane i posjetitelje. Dovršetak radova predviđen je za travanj 2020.godine. (Grad Ludbreg)