Grad Ludbreg u partnerstvu s Općinom Kalnik provodi projekt “O okolišu se pobrini i otpad zbrini” koji je usmjeren na poticanje lokalne zajednice i svih društvenih skupina na odgovorno ponašanje s otpadom i zaštitu okoliša.

Iz tog razloga provodile su se aktivnosti poput izrade i distribucije različitih promotivnih materijala poput plakata, letaka i brošura za odgovorno postupanje s otpadom, organizirale su se specijalizirane televizijske emisije te radijske emisije sa sugovornicima koji su stručni u području sanacije otpada, ponovne oporabe, recikliranja i zaštite okoliša i provodile su se aktivnosti koje su bile usmjerene na naše najmlađe sugrađane, djecu i mlade. Aktivnosti koje su bile usmjerene na djecu i mlade su edukativne radionice koje su se odvijale u sklopu izvannastavnih aktivnosti u prostorima škola i vrtića u Ludbregu i Kalniku.

Cilj provedenih radionica bio je osvijestiti djecu od najranije dobi o važnosti brige za okoliš te ih potaknuti na aktivno uključivanje u procese zbrinjavanja otpada u svojim kućanstvima. Djeca i mladi su na radionicama učili o tome kako izbjeći ili smanjiti nastanak otpada kod kuće i u školi te koje navike i ponašanja moraju promijeniti kako bi manja količina otpada završila na odlagalištima. Neke od smjernica na koje se djecu pokušalo uputiti odnose se na štednju električne energije, štednju pitke vode, smanjenje otpada u kućanstvu, pravilno odvajanje otpada te kako koristiti otpad u kreativne svrhe.

Korištenje otpada u kreativne svrhe je bila aktivnost koja je polučila najbolje rezultate kod djece i mladih, jer su sami od otpada stvorili kreativne predmete poput vaza, ukrasnih kutija te različitih spremnika. Za djecu sedmih i osmih razreda su organizirana natjecanja koja su bila zamišljena kao Eko kvizovi. Timovi su se međusobno natjecali tko zna više o gospodarenju otpadom, zbrinjavanju otpada, zaštiti okoliša i o održivom razvoju. Eko kviz sastojao se od teoretske provjere znanja te brzine i stručnosti u sortiranju otpada. Djeci su nakon održanog natjecanja podijeljene prigodne nagrade.

Provedenim aktivnostima i načinima širenja informacija o važnosti adekvatnog gospodarenja otpadom, sortiranja, recikliranja, oporabe i zaštite okoliša pozitivno smo utjecali na naše sugrađane i barem malo podigli razinu njihove svijesti o važnosti zaštite okoliša i njegovog očuvanja za buduće generacije – rekla je voditeljica projekta Petra Međimurec – i nadodala da će se slične aktivnosti provoditi i dalje.

Projekt provodi Grad Ludbreg u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta je 499.997,00 tisuća kuna, a 424.997,45 tisuća kuna je iznos odobrenih sredstava koji sufinancira Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., dok preostali iznos sufinancira Grad Ludbreg.

U analizi o odvajanju otpada koju smo još prošle proveli, i prema službenim podacima Ministarstva zaštite okoliša, Ludbreg je 2018. godine razvrstao 34,45 posto otpada što ga je pozicioniralo na peto mjesto među svim hrvatskim gradovima. (Grad Ludbreg/P.B.)