Grad Mali Lošinj pozvao je građane da za vrijeme savjetovanja sa javnošću, a prije upućivanja prijedloga proračuna Gradskom vijeću, podnesu prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu za što Grad Mali Lošinj planira izdvojiti 200 tisuća kuna.

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao: izgradnja nogostupa, postavljanje javne rasvjete, izgradnja i uređenje dječjih igrališta, uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje šetnica i parkirališta, uređenje zelenih površina, uređenje prometne signalizacije, postavljanje klupa i slični komunalni zahvati, pojasnili su iz Grada.

Prijedloge je moguće dostaviti u Gradsku upravu Grada Malog Lošinja elektroničkom poštom na e- mail adresu te osobno ili poštom na adresu Grada Malog Lošinja. Prijedlozi se zaprimaju zaključno s 8. prosinca 2021. godine, a moraju sadržavati podatke o prijavitelju, naziv projekta za koji bi htjeli da se realizira u 2022. godini i kratki opis. (Grad Mali Lošinj)