Grad Metković jedan je od najuspješnijih gradova u zemlji po povučenim EU sredstvima za unaprjeđenje rada vrtića – za ovaj projekt povukli su 6,1 milijun kuna, što je dosad najveća vrijednost potpuno bespovratnih sredstava za taj grad. Zahvaljujući ovom projektu produžili su radno vrijeme vrtića do 20 sati i tako riješili probleme roditelja koji rade u smjenama, uveli su niz novih programa i zaposlili 19 ljudi, stručnog i pomoćnog osoblja. Posebna pažnja i sveobuhvatan rehabilitacijski pristup ovim je projektom osiguran djeci s poteškoćama.

U sklopu projekta opremili su tako senzornu sobu, (bazeni s lopticama, stepenice s toboganom, stup sa svjetlom, krug za ljuljanje, taktilne lopte, tunel za provlačenje, motoričke stepenice…), nabavili opremu za sportski program (švedske klupe, koordinacijske ljestve, švedski sanduk, golovi, strunjače, komplet za malu kuglanu, lopte, vijače…), ta za Montessori program. Nadalje, nabaavili su digitalni logopedski set koji se koristi za rehabilitaciju različitih govornih poremećaja kao i u rehabilitaciji govora i slušanja kod djece s oštećenjem sluha i kohlearnim implantom. Sve skupine dobile su didaktičke materijale i novu literaturu, a nabavljen je i namještaj za sobe dnevnog boravka ( dječje ležaljke s posteljinom, ormarići, biblioteke za literaturu, višenamjenski kutići…), za terase jasličkih uzrasta (guralice, tricikli, kućica, penjalica s dva tobogana, balanse staze…), te za kuhinju (električna parno-konvencijska peć, kruhoreznica, posuđe, pribor za jelo…), kao i kolica za čišćenje i usisavači.

Provedene su i još uvijek se provode  razne edukacije djelatnika vrtića, te je uveden Montessori program.

‘Uvođenjem produženog rada vrtića i novih programa omogućavamo skladniji poslovni i obiteljski život članovima koji su uključeni u redovne programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na način da se osigura produljeni, smjenski i poslijepodnevni rad vrtića sukladno potrebama roditelja, stvori poticajno okruženje za djecu, osigura kontinuitet i sveobuhvatni pristup u osiguranju njege, skrbi i kvalitete života najmlađih građana Metkovića’, kaže gradonačelnik Dalibor Milan. (M.P.D.)