U Gradskoj vijećnici u Pregradi u srijedu, 26. veljače 2020. održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade.

Ovo je ujedno bila i prva sjednica Gradskog vijeća bez jednokratne plastike te će Grad Pregrada postupno u svoje poslovanje uvesti ekološki prihvatljivije materijale i opremu. Sjednici Gradskog vijeća prisustvovalo je devet vijećnika pred kojima su se našle 32 točke dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice, Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o radu Sportske zajednice Grada Pregrade te izvješće o radu reciklažnog dvorišta za 2019. godinu, koje je pokazalo kako je u periodu od početka rada, 18. ožujka 2019. pa do kraja prošle godine na reciklažno dvorište zaprimljeno ukupno 127.013,50 kg otpada. Vijećnice i vijećnici dali su u i suglasnost Niskogradnji d.o.o. za nabavku opreme, transportnog vozila-kamiona kiper putem financijskog leasinga,  okvirne vrijednosti nabave 110 tisuća eura uz rok otplate pet godina. Kamion je potreban za obavljanje redovnih djelatnosti, a prvenstveno za održavanje nerazvrstanih cesta.

S obzirom da su s prvim danom ove godine stupile na snagu Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Grad je bio obvezan uskladiti svoj Statut i druge opće akte sa Zakonom stoga je donesena Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade, Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Pregrade za 2019. godinu zaslužnim pojedincima i pravnim osobama koja će se dodijeliti na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Pregrade u travnju 2020. godine. Također, prihvaćeno je i izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine. Vijećnici i vijećnice primili su kao informaciju izvješće o radu poljoprivredne redarka u protekloj godini. Tako je  na području Grada Pregrade u 2019. godini obrađeno ukupno 104 predmeta, od kojih je njih 78 bilo po prijavi građana, a 26 po službenoj dužnosti, a ukupno je poslano 235 opomena.

Na sjednici je donesen i Program potpora u poljoprivredi za 2020. godinu za koji je u Gradskom proračunu osiguran iznos od 108 tisuća kuna, a njime su planirane potpore za ulaganja u materijalnu u imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom te potpore za promotivne mjere u korist poljoprivrednih proizvoda.

Usvojeno je Izvješće o stanju zaštite od požara na području grada Pregrade za 2019. godinu te je donesen Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Pregrade, a također su donesene i Odluke o proglašenju određenih nerazvrstanih cesta u mjesnim odborima javnim dobrom.

Pod točkom razno gradonačelnik Marko Vešligaj informirao je vijećnike i vijećnice o predstavljanju studije Arhitektonskog fakulteta o revitalizaciji pregradske gradske jezgre, a vijećnici su imali pitanja vezano za uređenje kino dvorane na što je gradonačelnik odgovorio kako je u tijeku izrada projektne dokumentacije koja bi trebala biti gotova do ljeta te se nada da će radovi na uređenju dvorane krenuti na jesen. Također je istaknuo kako se čekaju rezultati poziva Ministarstva kulture na koji je prijavljena izrada projektne dokumentacije.

U periodu od početka rada, 18. ožujka 2019. pa do kraja prošle godine na reciklažno dvorište u Pregradi zaprimljeno je ukupno 127.013,50 kg otpada. Najviše kilograma, točnije 42.230 kg otpada na glomazni otpad, zatim slijedi građevinski materijali koji sadrže azbest – 8.579 kg, potom papir i karton s 8.560 kg te odbačena električna i elektronička oprema – 8.394 kg, pokazalo je izvješće Niskogradnje d.o.o. koja upravlja reciklažnim dvorištem u Pregradi, a koje se našlo na dnevnom redu 23. sjednice  Gradskog vijeća Grada Pregrade.

„Od otvorenja reciklažnog dvorišta u ožujku prošle godine, pokazalo se kako postoji velik interes građana za korištenjem reciklažnog dvorišta, što je posebice vidljivo kada promatramo vrstu otpada koji se sad učestalo dovozi, a dosad je zbrinjavanje takve vrste otpada bilo otežano ili vremenski ograničeno. Primjerice, glomazni otpad, koji se prije  odvozio dva puta godišnje, građani sada mogu donijeti u reciklažno dvorište kada njima odgovara. Izgradnjom reciklažnog dvorišta olakšano je zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada, a s obzirom na uslugu reciklažnog dvorišta, potaknuli smo građane na svakodnevno recikliranje i odvajanje korisnih vrsta otpada, što se može vidjeti po zaprimljenim količinama otpada“, pojasnili su iz društva Niskogradnja d.o.o.

Reciklažno dvorište smješteno je na adresi Vrhi Pregradski 23, kraj prostora gdje se održava izložba stoke i konja Krapinsko-zagorske županije. Radi tri dana u tjednu (ponedjeljkom, srijedom i subotom), u zimskom i ljetnom režimu radnog vremena, odnosno u jutarnjim i popodnevnim terminima kako bi građanima usluga bila što dostupnija. Otvaranje reciklažnog dvorišta, osim smanjenja broja divljih odlagališta i količine otpada bačenog u okoliš, polučilo je pozitivan utjecaj na razvoj svijesti građana o važnosti brige za okoliš našeg grada.

„Nakon pregleda podataka o predaji otpada u reciklažno dvorište, krajem prošle godine odlučili smo nagraditi jednog od najaktivnijeg Pregračana i predvodnika ekološki osviještenih građana našeg grada, Tomicu Kolara iz Kolarije te usput potaknuti i druge građane na korištenje reciklažnog dvorišta. Gospodin Kolar je predajom otpada u reciklažno dvorište s ukupno 25 dolazaka i predaja raznog otpada, pokazao brigu o okolišu i važnost očuvanja sredine u kojoj živimo, za što mu je uručena prigodna nagrada“, rekao je gradonačelnik Vešligaj te dodao kako se nada da će ove godine još više građana koristiti reciklažno dvorište. (Grad Pregrada)