Prema Prijedlogu Proračuna koji je na redovitoj konferenciji za novinare predstavio gradonačelnik Ivo Dujmić sa suradnicima, Proračun za 2020. iznosio bi ukupno 183 milijuna 902 tisuće kuna, što je za 17,3 % više od ovogodišnjeg Proračuna (156 milijuna 756 tisuća), a glavni su razlog tomu sredstva Eu fondova.

Glavne odrednice Proračuna očituju se u zadržavanju financiranja svih dosadašnjih oblika pomoći i potpora stanovništvu i poduzetništvu, te  potpora projektima i aktivnostima udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba koje apliciraju na Javni poziv.

– Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu 37 milijuna i 800 tisuća kuna što predstavlja neznatno smanjenje u odnosu na 2019., obzirom na to da nisu u potpunosti poznati učinci najavljene porezne reforme Vlade Republike Hrvatske. No, poučeni dosadašnjim iskustvom kod takvih reformi lokalna samouprava uvijek „strada“, odnosno manje uprihoduje na osnovu poreza i zato smo ovaj prihod planirali s dozom opreza, naglasio je gradonačelnik Dujmić.

– Proračun za 2020 je prije svega socijalno osjetljiv i usmjeren na zadržavanje dostignutog visokog standarda i kvalitete života u gradu te i u sljedećoj proračunskoj godini zadržava sva prava i poticaje koje je Grad osigurao svojim građanima. Kao prvo, poticaje za novorođene za koje ćemo 2020. izdvojiti milijun i 300 tisuća kuna. Povećane potrebe nas raduju jer one ujedno govore da je u Opatiji posljednjih godina zabilježen povećan natalitet. Vjerujemo da su i gradske poticajne mjere doprinijele tome, kazao je Dujmić.

Smještaj djece u opatijski Dječji vrtić za roditelje ostaje besplatan za drugo i svako iduće dijete u obitelji.Treba naglasiti da ekonomska cijena smještaja u DV Opatija iznosi 3. 474 kn, dok roditelji samo za prvo dijete izdvajaju 650 kn što predstavlja učešće od svega 18,7%, a ostalo financira Grad, što na godišnjoj razini iznosi gotovo 11 milijuna kuna.

Za umirovljenike koji imaju mirovinu manju od 3.000 kuna, poklon za Božić i Uskrs od ukupno 1000 kuna te dopunsko zdravstveno osiguranje od 840 kuna u Proračunu je planirano ukupno 2 milijuna i 500 tisuća kuna.

– Za potpore poduzetnicima Proračunom za 2020. osigurali smo milijun i 200 tisuća kuna za zapošljavanja, samozapošljavanja, otvaranja obrta i OPG-ova. Veseli nas što je u posljednjih godinu dana u Opatiji otvoreno 41 trgovačko društvo i 42 obrta te se tako bilježi i porast zapošljavanja, istaknuo je gradonačelnik.

Za različite manifestacije koje Grad potpomaže Proračunom se predlaže izdvojiti 4 milijuna i 700 tisuća kuna, bez manifestacija Festivala Opatija, a važne su za kvalitetu društvenog života Opatijaca i turističku ponudu.

– Proračunom zadržavamo stečeni komunalni standard, štoviše pojačavamo ga drugim tjednim odvozom otpada i održavanjem novih zelenih površina. Tu svakako treba naglasiti da je Prijedlogom Proračuna za 2020. godinu za djelatnike Parkova osigurano povećanje plaća od 4 %, rekao je Dujmić.

– Činjenica koju moram ponovno naglasiti je da je zbog neprodaje planirane imovine, zgrade ex dječjeg vrtića, došlo do poremećaja u stabilnosti proračuna i da je ostvaren minus po završnom računu za 2018. godinu, koji nam stvara određene poteškoće. Gradsko vijeće nije donijelo ni predloženu odluku o kreditnom zaduženju kada je za to bila prilika, uz malu kamatu prošle godine kada smo predlagali zaduženje od 10 milijuna kuna, što bi bila kompenzacija za neprodani dječji vrtić. S tim kreditom zaduženje Grada bilo bi najviše 13% (u 2019.g.), što je značajno ispod Zakonom dopuštenog limita od 20%. Moram ovdje jasno naglasiti da se kreditnim sredstvima ne bi mogao pokrivati proračunski manjak, ali mogu razne investicije, poručio je gradonačelnik.

– Planirani manjak prihoda u ukupnom iznosu od 17 milijuna 200 tisuća kuna, od čega 15 milijuna 500 tisuća kuna  od prodaje imovine i 1 milijun 800 tisuća kuna manjka prihoda od pomoći EU (radi se o projektima koji završavaju u 2019.g., a sama realizacija isplate uslijedit će u 2020. godini) ovim Prijedlogom Proračuna i projekcije planira se pokriti kroz naredne 3 godine, zaključio je gradonačelnik Dujmić.

– Najveća planirana investicija u 2020. godini odnosi se na izgradnju Vatrogasnog doma za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije, koja će se financirati većim dijelom iz sredstava europskih fondova, ukupno 49 milijuna i 300 tisuća kuna kroz 2 godine, a za dio investicije u iznosu od 8 milijuna i 700 tisuća kuna planirano je kreditno zaduženje, a zadužit će se JVP, kazao je zamjenik gradonačelnika Emil Priskić koji je govorio i o sredstvima EU fondova  koji se za iduću godinu planiraju u iznosu od 27 milijuna i 400 tisuća kuna za veći broj kapitalnih projekata koji su u tijeku ili se planiraju tijekom 2020. godine.

– Krećemo sa Start up inkubatorom za kreativni turizam vrijednosti potpore iz Eu fonova od gotovo 2 milijuna kuna koji će biti smješten u Villi Antonio i imati za cilj mlade ljude osposobiti za nastup na tržištu. Tu su i investicije u kojima EU sredstva učestvuju sa 85%, a udio Grada je 15% – uređenje rasadnika Vile Angioline i Amerikanskih vrtova gdje je ukupna vrijednost projekta gotovo 19 milijuna kuna te uređenje Ville Angioline kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka. Nastavljamo i dobru suradnju s ministarstvima kroz koju uspješno apliciramo na natječaje pa smo nakon ugovora za plažu Črnikovica, sportsko rekreacijski centar Dobreć i proširenje Dječjeg vrtića u Veprincu, uspješno aplicirali i dobili sredstva za drugu faza uređenja Interpretacijskog centra dr. Andrija Mohorovičić- MOHO centra u Voloskom. Nastavljamo i sa završnim radovima na uređenju Doma u Veprincu. Ukupna vrijednost ove investicije koju u potpunosti financira Grad iznosi 1 milijun 500 tisuća kuna, naglasio je Priskić.

Inače, ukupna kapitalna ulaganja u 2020.g. planiraju se u iznosu od 44 milijuna i 300 tisuća kuna. (Grad Opatija)