I Grad Opatija nastavlja i ove godine sa subvencioniranjem javnog prijevoza studentima i studenticama s prebivalištem na području Grada.
Studenti, odnosno studentice, koji imaju prebivalište na području Opatije mogu tako podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje gradskog prijevoza koji organizira KD Autotrolej za akademsku godinu 2020/2021. Zahtjev se podnosi na on line obrascu koji se može pronaći na net stranici Grada. Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza vrijedi od početka nove akademske godine, odnosno od 01. listopada 2020.
-Po obradi zahtjeva, potvrde će se dostavljati na e-mail adresu. Pravo na subvenciju imaju samo redovni student, naravno uz uvjet prebivališta na području Grada Opatije, a ukupno se sufinancira 60 posto standardne cijene, dok 40 posto plaćaju studenti – obrazložio je zamjenik gradonačelnika Emil Priskić.
Prema našoj analizi o ulaganju u obrazovanje u 2018. napravljenoj na temelju podataka konsolidiranih proračuna, Opatija je u Top 16. gradova po visini ulaganja u odnosu na broj stanovnika. Prije dvije godine je za obrazovanje izdvojila po stanovniku oko 2,5 tisuće kuna. (PL/Grad Opatija)