Grad Opatija u školskoj godini 2020./2021. osigurat će sredstva za nabavku obrazovnih materijala (primarno radnih bilježnica za obvezne predmete) tako što će svi učenici nižih razreda (I.-IV.) dobiti jednokratnu pomoć u visini od 300 kuna, a viših razreda (V.-VIII.) po 500 kuna.

Pravo na ovaj oblik pomoći imaju sva djeca s prebivalištem na području Grada Opatije, uz uvjet da barem jedan (1) roditelj također ima prebivalište na području Grada Opatije, a da je škola koju učenik pohađa na području Primorsko-goranske županije, roditelji se tako sami mogu pobrinuti za narudžbu radnih materijala, a financijska pomoć bit će osigurana nakon usvajanja Rebalansa Proračuna za 2020. godinu.

Osigurana su i sredstva za sufinanciranje troškova udžbenika za učenike srednjih škola. Pravo na ovaj oblik pomoći imaju srednjoškolci s prebivalištem na području Grada Opatije koji pohađaju srednju školu u RH. Visina pomoći iznos 750 kuna, a isplaćuje se jednokratno. 

Obrasci zahtjeva, izvijestili su iz Grada, bit će dostupni na mrežnim stranicama Grada Opatije u razdoblju od 31. kolovoza do 25. rujna 2020.godine. Isplata pomoći uslijedit će po obradi svih pristiglih zahtjeva. Napominjemo da učenici koji ponovno upisuju isti razred, nemaju pravo na ovaj oblik pomoći. (Grad Opatija)