Grad Osijek raspisao je javne pozive za dodjelu potpora poduzetnicima, i to poziv za dodjelu potpora iz općeg programa poticanja razvoja poduzetništva te za poticanje poduzetništva za poduzetnike iz IT sektora. Ukupno je za potpore osigurano 4,39 milijuna kuna,  s tim da je  IT sektoru namijenjeno 1,5 milijuna kuna, dok je za sve ostale predviđeno 2,89 milijuna kuna. Jedan poduzetnik može se prijaviti na više mjera, ali po jednome javnom pozivu može najviše dobiti 45 tisuća kuna.

Temeljem poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poduzetnici tako mogu ostvariti potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti – maksimalno 16.500 kuna, za nabavu strojeva i opreme – maksimalno 26.500 , za certificiranje proizvoda – maksimalno 3.500 kuna, za tradicijske i umjetničke obrte – do 13.500 kuna, za izradu EU projekta – do 6.500 kuna, izlaganje na sajmovima – don 8.000 za izlagače i 4.000 za posjetitelje, edukacije – do 13.500 kuna, te digitalizaciju poslovanja – maksimalno 13.500 kuna.

Poduzetnici iz IT sektora za pokretanje poslovanja također mogu ostvariti maksimalno 16.500 kuna,  za nabavu strojeva i opreme 26.500 kuna, za certificiranje proizvoda do 3.500, za izradu EU projekata do 6.500 kuna, za izlaganje na sajmovima do 8.000, a posjete sajmovima do 4.000 kuna, za edukacije maksimalno 13.500 kuna, te za digitalizaciju poslovanja do 13.000 kuna.

Pozivi su otvoreni do 31. ožujka, a detalje natječaja i uvjeta za dobivanje potpora možete vidjeti ovdje. (m.p.d.)