Sanacija Turnića, koji je dio srednjovjekovnog kompleksa zidina Lindara koje opasuju crkvu sv. Mohora i Fortunata te samostojeći zvonik, biti će dovršena ove godine uz financijsku potporu Ministarstva kulture. Bedemi su pored obrambene  imali i ulogu potpornog zida. Do danas su očuvana i vidljiva tri bastiona od kojih je najzanimljiviji ovaj sa topom iz Napoleonova razdoblja, a vezuje se uz bitku 1813. godine, predvođenu kapetanom Lazarićem  na čelu austrijske vojske, kada je Napoleonova vojska poražena.

U srpnju 2019. godine započeli su radovi na I. fazi građevinske sanacije bastiona Turnić u Lindaru, uz financijsku potporu Ministarstva kulture, kojim je Gradu Pazinu odobren iznos od 100.000,00 kuna. Prva faza sanacije obuhvatila je strojno-ručni iskop platoa za vezni serklaž uz arheološki nadzor i sanaciju kamenog zidnog plašta.

Na početku radova izvršeno je raščišćavanje terena kod temelja zida od grmlja i sitnog raslinja,  te doprema i montaža radne skele, koja je ostala na gradilištu za potrebe radova u 2020. godini. Zatim je izveden strojno-ručni iskop platoa za vezni serklaž uz arheološki nadzor, slijedila je pažljiva demontaža postojećeg kamenog zida, odnosno raziđivanje nestabilnog zida s čišćenjem i sortiranjem kamenih blokova te ponovno zidanje kamenog zida u vapnenom mortu. Za zidanje su korišteni kameni blokovi iz razidanog zida. Radove je, nakon provedenog postupka jednostavne nabave i ugovaranja, izvodila tvrtka KAPITEL d.o.o. iz Žminja, dok je projektantski i stručni nadzor povjeren tvrtki ISTRA INŽENJERING d.o.o. iz Poreča, koja je prethodno izradila i projektnu dokumentaciju građevinske sanacije.

Svi radovi izvedeni su u dogovoru i uz odobrenje nadležnog konzervatora Konzervatorskog odjela iz Pule.

Program se nastavlja i u 2020. godini II. fazom građevinske sanacije bastiona, a Ministarstvo kulture je ove godine za dovršetak sanacije izdvojilo 140.000,00 kuna. Radovi će obuhvatiti pažljivu demontažu te dovršetak ponovnog zidanja kamenog zida u vapnenom mortu, koristeći kamene blokove iz razidanog zida. Zatim uređenje bankine koja obuhvaća ugradbu postojećih i novih masivnih kamenih poklopnica i završno uređenje unutarnjeg plašta iznad zemlje fugiranjem, zatim uređenje platoa i ugradnja postojećeg topa sa konstrukcijom na zatečenu poziciju prije početka radova sanacije. Potom će se ugraditi geotehnička sidra kroz prethodno izvedeni horizontalni serklaž iza zida. Radovi i stručni nadzor ugovorit će se nakon provedbe postupka jednostavne nabave, a počerak radova planira se u srpnju.

Cilj programa je građevinski i konstruktivno sanirati ovaj vrijedni spomenik srednjovjekovne građevinske baštine, kako bi mještanima Lindara i mnogobrojnim posjetiteljima omogućio turističke obilaske i mjesto organiziranja kulturnih i turističkih sadržaja. Ove se godine planira i nastavak radova građevinske sanacije zvonika crkve sv. Nikole u Pazinu te građevinske sanacije kasnogotičko-renesansnog urbanog sklopa citadele u Pazinu tijekom jesenjih mjeseci. (Grad Pazin)