31. ožujka 2020. godine s početkom u 17.00 sati održana je 32. izvanredna elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina.

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća održala se sukladno Privremenim pravilima za održavanje sjednice u posebnim uvjetima bez socijalnog kontakta, sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave od 13. ožujka 2020. godine.

Vijećnici su na sjednici sudjelovali putem e-maila te su kroz dostavljeni im obrazac imali priliku sudjelovati i glasovati po svakoj pojedinoj točki dnevnog reda. Izvanredne okolnosti tako su onemogućile neposrednu diskusiju i rasprave vijećnika ali im je ista omogućena putem e-maila i to od dana dostave materijala pa do dana i sata početka sjednice, što je i iskorišteno za pojedine upite i razjašnjenja. Navedena rasprava je također bila vidljiva svim vijećnicima putem e-maila.

Dnevni red se sastojao od točaka koje su se odnosile na paket mjera koje imaju za cilj rasterećenje gospodarstva, a koje su prethodno usuglašene sa svim ostalim gradovima u Istarskoj županiji.

Tako su na sjednici prihvaćene mjere : Informacija – Grad Pazin, kronologija događanja COVID 19;  Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi; Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu;  Odluka o dopuni Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup; Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade; Odluka o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa; Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina i  Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju.

Zbog mjera ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja  odgađa se plaćanje komunalne naknade do 30. 06. 2020. godine. Komunalni doprinos plaća se obročno i beskamatno na rok do najviše 6 mjeseci, oslobađa se plaćanje poreza na korištenje javnih površina, dospijeće poreza na potrošnju u ugostiteljstvu…

Zaključno, predsjednik vijeća zahvalio se svim vijećnicama i vijećnicima na sudjelovanju u donošenju Odluka, koje će biti od pomoći poslovnim subjektima u Gradu Pazinu, te na iskazanom zajedništvu i razumijevanju za situaciju koja nas je zadesila. Sjednica se tako završila porukom ostanimo zdravi, ostanimo doma! (Grad Pazin)