U sklopu inicijative ,,WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama’’ Grad Poreč-Parenzo je putem natječaja osigurao bespovratnu potporu koja pokriva troškove opreme i ugradnje pristupnih točaka za Wi-Fi mrežu u iznosu od 15.000 €.

Uspješnom implementacijom projekta WiFi4EU, Grad Poreč uspostavio je 10 besplatnih pristupnih točaka u gradu na tri javne lokacije odnosno na Trgu Slobode, Trgu Matije Gupca i novouređenom dijelu gradske rive.

Pristup besplatnoj internetskoj mreži je jednostafvan – nakon dolaska na lokaciju potrebno je odabrati dostupnu mrežu WiFi4EU te jednim klikom povezati se na istu. Brzina preuzimanja podataka je 30Mb/s.

Očekuje se da će takva lokalna bežična povezivost koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta pridonijeti poboljšanju pristupa internetskim uslugama za lokalno stanovništvo i turiste te među lokalnim malim i srednjim poduzećima promicati razvoj uvođenja inovacija u digitalne proizvode i usluge, što su i ciljevi ovog projekta. (Grad Poreč)