Grad Poreč prije neki dan predložio je proračun za sljedeću godinu u visini od rekordnih 301 milijun kuna.

Grad koji je poznat po poduzetništvu, odlučio je sljedeće godine povećati i iznose potpora za poduzetnike. Pa se tako direktni financijski poticaji za poduzetnike, kažu u Gradu, povećavaju  s ukupnog iznosa od 130.000 kuna, koliko iznose ove godine, iako su prvotno bili planirani na razini od 100.000 kuna, na 150.000 kuna  u sljedećoj godini. Pojedinačni iznosi potpora će također porasti no o tome će se odlučiti u okviru pripreme novog Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu, objašnjavaju u Gradu i dodaju da se će se posebna pažnja ponovno usmjeriti na poticanje poduzetništva mladih i ženskog poduzetništva.

Kroz direktne financijske potpore poduzetnici imaju mogućnost ostvariti pravo na potpore u okviru sedam mjera iz gradskog Programa poticanja razvoja poduzetništva.

Zbog dobrog punjenja poduzetničkih zona i one će morati u proširenje, pa su u proračunu i planirana sredstva za izgradnju cesta i postavljanje sve potrebne infrastrukture, a kako bi opremili poduzetničke zone Facinka i Buići – Žbandaj.

Kao što je navedeno u obrazloženju prijedloga proračuna za 2020. godinu, financijski će se i dalje podržavati udruge u poljoprivredi, za koje se povećava ukupan iznos u proračunu na 250.000 kuna. Nastavlja se sa sufinanciranjem razvoja poljoprivrede kroz Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma, „Domaću web tržnicu“ kao i projekte Instituta za poljoprivredu i turizam (npr. projekt „Upiši poljoprivrednu školu“). Poljoprivredu se nastavlja podržavati i kroz razne projekte na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini u kojima Grad aktivno sudjeluje.

Prema podacima Fine lani je prema brojnosti poduzetnika i zaposlenih, ukupnom prihodu, dobiti razdoblja i neto dobiti Poreč bio među top deset gradova u zemlji.

Lani je u Poreču bilo 1.383 poduzetnika koji su zapošljavali 10.787 zaposlenika, s ukupnim prihodom od gotovo 6,9 milijardi kuna te konsolidiranim financijskim rezultatom od gotovo 638 milijuna kuna. (L.K.)