Grad Poreč-Parenzo objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje kupnje stanova na svom području, a oni koji zadovoljavaju kriterije mogu se javiti sa svom potrebnom priloženom dokumentacijom od sutra, 27. veljače do 27. ožujka 2020. godine. Grad Poreč naime kreće s novom mjerom pomoći mladima u rješavanju stambenog pitanja tako što će im subvencionirati kupnju stana sa po 1.900 kuna po četvornom metru, za što su u proračunu ukupno osigurali 3,5 milijuna kuna. 

– Kao grad s najboljom kvalitetom života u Hrvatskoj, konstantnim brojem porasta stanovnika i porečkog gospodarstva koji zapošljava veliki broj ljudi i obiteljima osigurava sigurnu egzistenciju, želimo im pružiti mogućnost da ostanu živjeti i raditi u svom gradu. Među prvim smo gradovima u Hrvatskoj koji smo se odlučili na ovakav način subvencioniranja, prilikom same kupnje. Potreba je puno i na ovaj smo način najbrže i najefikasnije željeli pomoći građanima u stjecanju stana, kaže gradonačelnik Loris Peršurić.

Pravo na prijavu za subvencioniranje imaju građani s prebivalištem na području Grada Poreča-Parenzo, a lista prvenstva utvrđuje se na temelju više mjerila – od uvjeta stanovanja, stambenog statusa, vremena prebivanja na području grada, broja članova domaćinstva, životne dobi, broja djece, invaliditeta, statusa branitelja i drugih. Uvjet je i da stan ili kuću ne posjeduje niti bračni niti izvanbračni partner i drugi članovi domaćinstva, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću, a valja istaknuti i da ovaj gradski natječaj ne isključuje prijavu na državne subvencije.

Podnositelj može podnijeti zahtjev za subvencioniranje kupnje samo jednog stana, a površina stana čija kupnja se subvencionira ovisi o broju članova zajedničkog kućanstva. Innicijalna prijava na gradski natječaj maksimalno je pojednostavljena, te ne zahtijeva dodatne troškove oko prikupljanja dokumentacije. Nakon zaprimanja svih zahtjeva izrađuje se prijedlog liste prvenstva, a potom se nakon roka žalbe donosi konačna lista.

Konkretnije, kako stoji u objašnjenju, subvencioniranje kupnje se odobrava samo za kupnju stana koji ima akt za uporabu građevine i čija cijena s porezom na dodanu vrijednost po m2 neto površine nije veća od 14 000  kuna.
Subvencioniranje kupnje se ne odobrava za kupnju stana koji je izgrađen u okviru programa društveno poticane stanogradnje za čiju gradnju RH daje zajmove javnih sredstava.

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi nekoliko mjerila kao što su uvjeti stanovanja, stambeni status, vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada,  broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva, životna dob podnositelja zahtjeva, djeca predškolske dobi i djeca na školovanju, invaliditet ili oštećenje zdravlja podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva, sudjelovanje u Domovinskom ratu, status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva te status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

Bodovi se dobivaju i ovisno o vremenu prebivališta u Gradu, odnosno tko dulje živi u Poreču, dobiva i više bodova, zatim ovisno i o tome je li riječ o samcu ili obitelji, pri čemu se dodatno  bodovi dobivaju i za samohrane roditelje. Prednosti ima i dob, pa tako najviše bodova dobivaju oni od 26. do 45. godine života, a najmanje oni koji su navršili 51 godinu. Bodovi se dodaju i obitelji s djecom predškolske dobi ili onih na školovanju. Ovisno i o postotku invaliditeta, dobivaju se dodatni bodovi itd.

Površina stana čija se kupnja subvencionira ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva, pa se tako za samca subvencionira stan površine 44 m2, dvije osobe 49, tri 67 m2, četiri 76 m2, pet 80 te šest i više osoba stan od 92 m2.

Naše analize su pokazale, a na temelju podataka DZS,  da je Poreč je jedan od gradova koji bilježi posljednjih godina veći broj doseljenog stanovništva u odnosu na iseljene, ali i veći broj rođenih u odnosu na umrle. Odnosno, prema sva tri ključna pokazatelja – migracije, kretanje stanovništva i prirodni prirast su među deset vodećih gradova u RH.

– Ulažemo u škole, vrtiće, zdravstvo, sve kako bi zadržali i povećali razinu kvalitete i standard života u našem gradu. Mislim da je najvažnije od svega biti partner i pomagati svim generacijama – od naših najmlađih do najstarijih sugrađana i na tome ćemo nastaviti raditi, zaključio je gradonačelnik Peršurić. (Grad Poreč, L.K.)