Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje pet kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli.

Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne učeničke karte u iznosima od 45 do 275 kuna, ovisno o relaciji. Rok za podnošenje zahtjeva je  12. studeni 2021. godine.Više informacija o potrebnoj dokumentaciji nalazi se na službenim stranicama Grada Poreča. (Grad Poreč)