U tijeku je provedba projekta “Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“. Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u tri grupe radova. Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine – Ugovor je vrijednosti 25.765.960,17 kuna.

Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 11.380 m (77 posto). Nadalje, izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci – Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 15.591 m (78 posto). Naposljetku i rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada Požega – Ugovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 metara i dosad je izvršeno 2.701 m (25 posto posla).

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm, trenutno izvode kod mjesta Novi Mihaljevci i izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica. Radovi na grupi 2 – trenutno se izvode u naseljima Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega, Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama: Zrinska (dio) – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka između raskrižja sa ulicom M. Trnine i Ante Starčevića te Pavla Radića, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica. Trenutno se radovi izvode na križanju P. Radića, Zrinske, Frankopanske i Orljavske ulice. Gradi se zahtjevno čvorište nekoliko kolektorskih krakova sa preljevnim oknom. Očekivani period trajanja radova je desetak dana nakon čega bi se odvijanje prometa djelomično normaliziralo u spomenutom križanju te se planira djelomično rasterećenje ovog dijela Grada. Nakon sanacijskih radova na križanju planirano je ispitivanje kvalitete radova te asfaltiranje oštećene prometne površine u Zrinskoj i Krešimirovoj ulici.

U Ulici P. Radića – u tijeku su radovi na rekonstrukciji 1334 m kanalizacijske mreže promjera 500 mm, ,izvršeno je 1.278 m, izvođač je- Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol, u Ulici E. Kvaternika – započeli su radovi na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 178 m, izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega.

Radovi se u Gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije. Ovim putem iz Tekije d.o.o. mole građane Grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju.

U okviru projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica” provode se radovi u požeškom prigradskom naselju Dervišaga gdje se radi na postavljanju tlačnog voda promjera 160 mm. Izgrađeno je 916 m tlačnog voda. Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti 134.656.990,40 kn, a izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica podijeljena je u 7 faza. Vrijednost ugovorenih radova za fazu 2 u kojoj su i radovi u Dervišagi je 34.617.848,74 kuna. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Investicija se financira iz kohezijskog fonda u iznosu od 70 posto, nacionalnih izvora financiranja u iznosu 26 posto, i lokalne komponente u iznosu 4 posto sredstava. Projekt razvoja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Pleternice uključuje rekonstrukciju i dogradnju postojeće sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima te proširenje sustava prikupljanja i odvodnje na ostala naselja aglomeracije – Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari i Novoselci. Planirano je izgraditi kolektora ukupne duljine 44.560 metara, rekonstrukciju tlačnih cjevovoda ukupne duljine 911 metara, izgradnju objekata na sustavu odvodnje i to 19 crpnih stanica, 6 retencijskih bazena i 10 preljevnih građevina kao i rekonstrukciju postojećih objekata. (Grad Požega)