Grad Samobor raspisao je javni poziv za dodijeljivanje bespovratnih poticaja tradicijskim i umjetničkim obrtima. Tim novcem bi se trebalo sufinancirati ulaganje u opremu, strojeve, promidžbene aktivnosti, sudjelovanje na sajmovima i druge aktivnosti samoborskih obrtnika.

Planirana sredstva za ovu godinu su 25.000,00 kuna što je povećanje od 5.000,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Pojedinačna potpora može iznositi maksimalno 2.500,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi su:

– ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,

– nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,

– edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,

– priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, te Uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta,

– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,

– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),

– marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn) i izrada web stranice)).

Obrtnik mora uložiti minimalno 4.000,00 kuna, a maksimalni iznos potpore je 2.500,00 kuna koji se dobije nakon provedenog postupka bodovanja zahtjeva. (Grad Samobor/P.B.)