Gradu Samoboru izdana je građevinska dozvola za početak gradnje Centra za starije osobe u Samoboru. Projekt, koji se realizira u suradnji s Crvenim križem Samobor, prijavljen je za financiranje iz fondova EU i sada se čeka pozitivna odgovor.

Centar će pružati 62 smještajna kapaciteta za minimalno 131 korisnika. Osim toga, pružat će usluge smještaja starijih osoba, dnevnog boravka, psihološkog savjetovanja, fizikalne terapije, pomoći u kući te druge usluge.

Objekt će se nalaziti na ulazu u Malu Rakovicu, a prilikom gradnje koristit će se najsuvremeniji dizajn, oprema, tehnologija i materijali s ciljem ostvarivanja dugotrajne energetske učinkovitosti najviše razine te pružanja iznimne udobnosti i visoke razine usluge korisnicima. (Grad Samobor)