Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 12. prosinca, većinom je glasova donesen Proračun Grada Samobora za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu.

– Konsolidirani Proračun Grada Samobora i 12 proračunskih korisnika za 2020. godinu je razvojan u funkciji povećanja životnog standarda građana kroz razvoj prometne, komunalne, kulturne, sportske i socijalne infrastrukture – rekao je u uvodnom obrazloženju pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić.

Proračun je planiran u iznosu nešto većem od 352 milijuna kuna i veći je u odnosu na ovogodišnji za nešto više od 31 posto, a najveći je do sada. Glavni razlog tako velikog povećanja je to što gradovi i općine u sljedećoj godini, prema uputi Ministarstva financija, u svoje proračune moraju uvrstiti plaće i ostale rashode za zaposlene u školama, koji se financiraju iz državnog proračuna i iznose više od 44 milijuna kuna.

Proračun je veći i stoga što u Gradu planiraju i veće prihode od poreza na dohodak, a u planu je i povećanje sredstava iz EU fondova po već prijavljenim projektima te novo kreditno zaduženje od gotovo 38 milijuna kuna. Ipak, pitanje je hoće li se ostvariti prihod od poreza na dohodak u planiranom obimu, rekao je Radovanić, budući da će biti smanjen za olakšice koje je dala država (povećan je neoporezivi dio, olakšice za mlade…). Međutim, povećanju prihoda od tog poreza i dalje pridonosi stalni priljev novih stanovnika, uglavnom mlađih, kao i onih s visokim primanjima.

U planu je i povećanje prihoda od komunalne naknade, ali se cijene neće povećavati, već se računa s većom izgradnjom. Sredstva će opet biti uglavnom usmjerena na održavanje komunalne infrastrukture, uglavnom na rekonstrukciju cesta i mostova, ali i sanaciju klizišta.

Za vatrogasce će biti kupljena 3 vozila, jedno za Javnu vatrogasnu postrojbu, a dva za Vatrogasnu zajednicu.

Ipak, sada kada su i plaće zaposlenih u školama u gradskom proračunu, najviše sredstava imat će Upravni odjel za društvene djelatnosti, 140 milijuna, a potom Upravni odjel za komunalne djelatnosti 106 milijuna kuna (od čega 76 milijuna kuna za ceste) te Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU s nešto više od 70 milijuna kuna.

Pročelnik Željko Radovanić najavio je i koji su kapitalni projekti planirani u idućoj godini, a koji će se uz izvorna proračunska sredstva financirati i sredstvima iz EU fondova, iz nekih nacionalnih izvora te kreditnim sredstvima, koja su sada jako povoljna, jer Grad je daleko od maksimalno dozvoljenog zaduživanja. To su: bazen, izgradnja objekta za ranjive skupine, Sportska dvorana u OŠ Milana Langa u Bregani, dva igrališta s umjetnom travom u Samoboru i Farkaševcu, Dječji vrtić u Pavučnjaku, te financijska sredstva za školu i vrtić u bivšoj vojarni, gdje bi se na 600 metara četvornih uredila i ispostava Gradske knjižnice Samobor.

Većinom su glasova doneseni, prema planiranim rashodima u Proračunu, i ostali dokumenti Grada, od Programa održavanja komunalne infrastrukture, Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa građenja komunalne infrastrukture, Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada, Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma, preko Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, školstvu, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, do Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu.

Jednoglasno je donesen zaključak da se odobri sklapanje ugovora o upravljanju Malim Tehnopolisom Samobor s Poduzetničkim centrom Samobor, a Martina Delišimunović iz Upravnog odjela za gospodarstvo pojasnila je da je projekt 90% završen i prvi korisnici tamo bi trebali doći 1. lipnja sljedeće godine.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i prijedlog Upravnog vijeća Samoborskog muzeja za razrješenje ravnatelja Samoborskog muzeja Miroslava Milonjića, koji 23. siječnja odlazi u mirovinu te je, također na njihov prijedlog, za vršitelja dužnosti ravnatelja od 24. siječnja imenovan Luka Kazimović, kustos u muzeju. Predsjednica Upravnog vijeća Samoborskog muzeja Irena Kapor rekla je da će po razrješenju biti raspisan natječaj za novog ravnatelja muzeja.

Većinom glasova vijećnici su izglasali i za sljedeću godinu subvencije za javni autobusni prijevoz učenicima srednjih škola, uz napomene oporbenih vijećnika da Samoborček EU grupa nema koncesiju, već su linijski prijevoznici i pitanje je može li se s njima poslovati direktnom pogodbom, a ponovno je naglašen i loš položaj roditelja koji moraju plaćati unaprijed pokaz i čekati na povrat novca, kao i previsoka cijena pokaza, na koju bi Grad ipak trebao nekako utjecati.

Bez diskusije i jednoglasno je prihvaćen Program rada Savjeta mladih Grada Samobora za 2020. godinu, Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada za listopad i studeni, kao i davanje suglasnosti za osnivanje prava građenja HŽ Infrastrukturi na putu Galgovo – Zdenčina. (Grad Samobor)