Grad Šibenik pokrenuo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu nacrta Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom grada Šibenika u razdoblju 2021.-2025. godine koje će trajati do 12. studenoga ove godine.

Grad Šibenik donosi tu Strategiju kako bi se osobe s invaliditetom što aktivnije uključile i integrirale u društveni život zajednice. Svrha Strategije je unapređivanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na području grada Šibenika i unapređivanje i poštivanje njihova urođenog dostojanstva. Ciljevi su osiguranje potpune integracije osoba s invaliditetom kroz njihovo ravnopravno sudjelovanje u političkom, javnom i kulturnom životu, u procesu odgoja i obrazovanja, u zapošljavanju, zdravstvu i rehabilitaciji, u socijalnoj zaštiti, u pravnoj zaštiti i zaštiti od nasilja te u istraživanju i razvoju.

U gradu Šibeniku  živi ukupno 7744 osoba s različitim oblicima i stupnjevima invaliditeta. Od toga broja je 4484 muških (58 posto) a 3260 ženskih (42 posto) osoba. Čak je 52 posto od ukupnog broja osoba s invaliditetom u gradu Šibeniku životne dobi 55 – 79 godina, dok ih je oko 7 posto dječje dobi. (Grad Šibenik/sibenskiportal.hr)