Na Veleučilištu u Šibeniku, uz pridržavanje epidemioloških mjera i uputa HZJZ-a, održana je 21. sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika. Gradski vijećnici u sklopu Dnevnog reda usvojili su rebalans Proračuna Grada Šibenika za 2020. Slijedom okolnosti vezanih uz pojavu pandemije korona virusa Covid-19 na teritoriju Republike Hrvatske pokazalo se nužnim izvršiti ponovno uravnoteženje Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu koji je smanjen za 51.250.000,00 kn. Podsjetimo kako je Proraču izglasan lani u prosincu mjesecu za sada aktualnu godinu iznosio 418.750.000 kuna.

Vijećnici su, uz ostalo, usvojili i Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Šibenika za kapitalne investicije i EU projekte, pa će se Grad zadužiti putem dugoročnog namjenskog kunskog kredita u iznosu 27.500.000 kuna za realizaciju sljedećih kapitalnih investicija i EU projekata: Bežična gradska mreža i videonadzor; Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu; Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica; Uređenje dječjih i sportskih igrališta; Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi te Hrvatski centar koralja na Zlarinu. Kredit će Grad Šibenik vraćati 12 godina u koje su uključene i dvije godine počeka od isteka roka korištenja, tako da prva rata dospijeva 1. travnja 2024. (PL/Grad Šibenik)