Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti Gradu Šibeniku za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb.

Grad Šibenik podnio je, naime, Ministarstvu financija zahtjev za dobivanje suglasnosti Vlade RH za zaduženje u iznosu od 27.500.000 kuna, s rokom otplate kredita od deset godina, uz dvije godine počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,30 posto i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,35 posto od iznosa odobrenog kredita.

Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika o zaduženju Grada Šibenika za kapitalne investicije i EU projekte od 31. srpnja 2020. .

Projekti za koje se Grad zadužuje su:

Bežična gradska mreža i videonadzor – 19.220.000 kuna (iz kredita 10.000.000 kuna)
Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu – 5.236.000 kuna (iz kredita 4.650.000 kuna)
Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica – 19.050.000 kuna (iz kredita 4.000.000 kuna)
Uređenje dječjih i sportskih igrališta – 6.450.000 kuna (iz kredita 1.373.000 kuna)
Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi – 8.770.000 kuna (iz kredita 2.977.000 kuna) i…
Hrvatski centar koralja na Zlarinu – 23.455.943 kuna (iz kredita 4.500.000 kuna).