Gradnjom stanova, novčanom subvencijom za mlade, gradnjom vrtića, azila, obnovom cesta, itd., Slavonski Brod pokušava spriječiti daljnje iseljavanje mladih

Grad Slavonski Brod može se pohvaliti subvencijom prehrane, prijevoza i školskih udžbenika za osnovnoškolce, te cijena gradskih dječjih vrtića, a od 1. siječnja iduće godine značajno će se povećati i iznos naknade za novorođenče koji je do sada iznosio 1.000 kuna. Tako će roditelji za svako prvo dijete od Grada dobiti jednokratnu naknadu u iznosu od 2.000 kuna, za drugo dijete 3.000 kuna, a za treće i svako iduće dijete iznos od 4.000 kuna.

Kako bi se spriječio odlazak ljudi iz samog grada te privukao što veći broj mladih obitelji na područje Slavonskog Broda, uz ove programe i mjere, Gradska uprava je nedavno pokrenula i dva nova stambena projekta koja će mladim obiteljima pomoći da jednostavnije i povoljnije riješe svoje stambeno pitanje. Tako će se već od iduće godine u Slavonskom Brodu moći povoljno unajmiti gradski stanovi. Grad će financirati izgradnju dvije stambene zgrade od kojih će svaka imati po 6 stanova. U tijeku je postupak javne nabave za izvođača radova, a procijenjena vrijednost ove prve faze projekta iznosi 1,5 milijuna kuna. Pravo najma gradskih stanova imat će mlade obitelji čiji članovi ne prelaze dob od 45 godina i koji nemaju u vlasništvu nekretninu na području Republike Hrvatske.

Grad će financirati izgradnju dvije stambene zgrade od kojih će svaka imati po 6 stanova

Isti kriteriji primjenjivat će se i kod drugog stambenog projekta, a riječ je gradskim zemljištima na kojima će mlade obitelji imati pravo građenja obiteljskih kuća. Obitelji će imati mogućnost svojevrsnog zakupa gradskog zemljišta za potrebe gradnje obiteljske kuće i to na razdoblje od 99 godina. Taj zakup plaćat će oko 100 kuna mjesečno, a ako će htjeti, nakon razdoblja od deset godina, gradsko zemljište će moći i otkupiti od Grada. Pri tome će cijena zemljišta biti umanjena za ukupan iznos uplaćenog do tog razdoblja. Interes je već sada velik, a ukoliko bude potrebno postoji i prostor za proširenje ovog projekta. Naime, Grad raspolaže s otprilike stotinjak parcela kojima kroz ovaj projekt može pomoći mladim obiteljima da jednostavnije dođu do prve nekretnine. Kroz oba ova projekta Slavonski Brod želi pomoći velikom broju mladih obitelji koje još uvijek nemaju riješeno stambeno pitanje.

Grad će uskoro raspisati natječaj za prvih petnaest gradskih parcela u Naselju kardinala Franje Kuharića koje ćemo kroz ovakav model dati na raspolaganje mladim obiteljima. Interes već sada postoji, a ukoliko za to bude potrebe imamo prostora i proširiti ovaj projekt. Raspolažemo s otprilike stotinjak parcela kojima kroz ovaj projekt možemo pomoći mladim obiteljima da jednostavnije dođu do prve nekretninenaglasio je gradonačelnik Mirko Duspara.

Stambeno pitanje jedan je od načina na koji gradovi mogu zadržati mlade obitelji unutar Hrvatske, ali u dosta slučajeva to nije dovoljno. Važno je investirati i u samu kvalitetu samog mjesta, te ulagati u uvjete za bolji život. Slavonski Brod je trenutno jedno veliko gradilište.

Sportska dvorana u školi Jlas vrijedna 7,4 milijuna kuna

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci na području Grada izvodili su se, a i još se izvode, radovi na 66 lokacija ukupne vrijednosti 57,5 milijuna kuna. Trenutno se izvode radovi na četiri nova projekta ukupne vrijednosti 18,4 milijuna kuna. Jedan od njih je vezan uz gradnju školske sportske dvorane koja će sa školom biti povezana hodnikom, a njena ukupna površina iznosi 1500 m2. Riječ je o područnoj školi Jelas te će se realizacijom ovog projekta učenicima omogućiti bolji uvjeti za bavljenje sportom. Ova buduća dvodijelna sportska dvorana vrijedna je 7,4 milijuna kuna.

Napreduju i radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića u Naselju Budainka vrijednosti 4,4 milijuna kuna. Ovim projektom izgradit će se zgrada novog vrtića, prilazna cesta i parkiralište. Nova zgrada, površine 699 m2 imat će prostor za boravak djece, višenamjensku dvoranu, prostor za odgajatelje, kao i ostale popratne sadržaje.

Novu zgradu dobiva i mjesni dom, a gradnja novih prostorija započela je prije dva mjeseca na prostoru stadiona „Stanko Vlajnić-Dida“. Grade se prostorije za udruge, male višenamjenske dvorane, sanitarni čvorovi kao i pomoćni prostor te caffe bar. Vrijednost samog projekta iznosi 5,6 milijuna kuna.

Da se brinu i o životinjama pokazuju radovi na azilu za životinje. U sklopu prve faze radova protekle godine su izgrađena prva dva od ukupno pet projektom predviđenih objekata za smještaj pasa, svaki površine oko 115 m2. Radovima u sklopu druge faze projekta ovi objekti će biti stavljeni u funkciju. Provedeni su potrebni priključci na sustav vodoopskrbe, odvodnje i električne mreže, uređeni su blokovi za smještaj pasa, postavljena je javna rasvjeta i veći dio ograde oko prostora azila. Ukupna vrijednost druge faze projekta izgradnje azila iznosi oko 600.000,00 kn. Uskoro započinju i radovi na asfaltiranju pristupne ceste te postavljanju preostalog dijela ograde oko azila.

Napreduju i radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića u Naselju Budainka vrijednosti 4,4 milijuna kuna

Da bi grad dobro funkcionirao potrebno je ulagati u izgradnju i modernizaciju cesta i pješačkih staza. Za te je radove Slavonski Brod izdvojio 10,9 milijuna kuna. Kako bi se povećala razina sigurnosti svih sudionika u prometu počelo se s izgradnjom nekoliko kružnih tokova na frekventnim prometnim točkama. Isto tako, planira se jedan važni prometni projekt. Riječ je o izgradnji do sada najvećeg kružnog toka u Slavonskom Brodu na raskrižju Osječke i Zrinske ulice s mostovima na kanalu Glogovica u vrijednosti 14,9 milijuna kuna. Taj projekt ujedno predstavlja prvu fazu projekta izgradnje produžetka Ulice Petra Svačića.

Uz izgradnju novih objekata, modernizaciju cesta i staza, na više lokacija u Gradu se obavlja projekt vrijedan 21,2 milijuna kuna – „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod“ kroz koji će građanima Slavonskog Broda biti omogućen bolji sustav vodoopskrbe i odvodnje. Na više od 20 lokacija radi se na rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje. Isto tako, u sklopu projekta se radi i na izgradnji  vodospremnika „Brodsko Brdo 2“ s hidrostanicom, što će omogućiti kvalitetniji sustav vodoopskrbe stanovnicima brdskih dijelova grada.

Slavonski Brod može biti primjer grada koji se trudi stvarati ugodnu okolinu za život. Brine se o svim svojim građanima, a to i dokazuje kroz različite subvencije, gradnje novih objekata, obnovu samog gradskog područja, itd. U Gradu žele zadržati mlade obitelji te su ovim projektima zasigurno na dobrom putu. (E.Z.)