Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi šestu godinu zaredom projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama. Za prethodno spomenuto iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje od 2021. do 2026. godine osigurano je ukupno 24 milijuna eura.

Ovih dana donesena je odluka o financiranju projekata među kojima su i odobrena sredstva za pomoćnike u nastavi u brodskim osnovnim školama. Naime, Gradu Slavonskom Brodu za ukupno 76 pomoćnika u nastavi raspoređenih u deset osnovnih škola odobreno je 440.000 eura što je drugi najveći pojedinačni odobreni iznos, odmah nakon Grada Splita. Osim pomoćnika u nastavi, ove školske godine Grad Slavonski Brod osigurao je i dva stručna komunikacijska posrednika.

Cilj je projekta „Helping“, u sklopu kojega su osigurani pomoćnici u nastavi te stručni komunikacijski posrednici, poboljšati obrazovna postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za učenike s teškoćama u razvoju. (Grad Slavonski Brod)