Grad Split i ove godine poziva sve zainteresirane građane da se sa svojim sugestijama, mišljenjima i prijedlozima aktivno uključe u kreiranje proračuna za 2020. Građani svoje prijedloge vezane uz proračun mogu slati ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna:

https://web.split.hr/pls/apex/f?p=121

Prikupljeni će se prijedlozi, sukladno mogućnostima i dinamici izvršenja, uzeti u obzir i uvrstiti u Proračun za 2020. godinu. Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

Napominjemo kako je Grad Split u 2018. godini prvi put omogućio građanima sudjelovanje u planiranju proračuna za 2019. godinu gdje je pristiglo gotovo 240 prijedloga građana, a najveći broj prijedloga odnosio se na komunalnu infrastrukturu, izgradnju dječjih igrališta, uređenje zelenih površina.

Sukladno dostavljenim prijedlozima građana Grad Split je u Proračunu za 2019. godinu povećao sredstva za 20,66 milijuna kuna za tekuće i investicijsko komunalno održavanje u odnosu na prethodnu godinu, pokrenuo aktivnosti na izgradnji ukupno 8 dječjih i sportskih igrališta na području Grada, osigurao sredstva za održavanje i uređenje dodatnih 23.000 m2 zelenih površina u odnosu na postojeće te pokrenuo aktivnosti na osiguranju novih mjesta u gradskim vrtićima.

Stoga pozivamo građane i ovaj put da dostave svoje prijedloge za uvrštenje u Proračun 2020. godine, a posebno ističemo činjenicu da je Grad Split prvi grad koji je svojim građanima omogućio sudjelovanje u izradi proračuna bez ograničavanja visine proračunskih sredstava. Na taj način ova Gradska uprava želi omogućiti svojim građanima da predlože projekte za koje smatraju da su nužni i korisni u povećanju kvalitete života u Gradu.

Sudjelovanje u planiranju proračuna za 2020. traje do 25.10.2019. (Grad Split)