‘Grad Supetar je od Ministarstva državne imovine dobio odluku kojom se daje na korištenje nekretnina na adresi Petra Jakšića 17 za potrebe dječjeg vrtića – jaslica Mrvica, bez naknade i dokle god postoji potreba. Budući planovi na kojima ćemo raditi je uređenje vanjskog igrališta, proširenje krila i naravno vlasništvo.’

Objavila je to gradonačelnica Supetra Ivana Marković na svom FB profilu, a pojasnila nam dodatno da je RH već i ranije dao suglasnost Gradu za smještaj jaslica na toj adresi, za što su i dobivene potrebne dozvole i gdje su upisana sva djeca. No sada je RH objekt dao na trajno korištenje Gradu.

Inače, Grad Supetar provodi projekt rekonstrukcije temeljne zgrade vrtića Mrvica, projekt vrijedan oko devet milijuna kuna. (L.K.)