Grad Sveta Nedelja donio je novu Odluku o komunalnoj naknadi koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine. Tom odlukom područje gdje živi 90% građana plaćat će i do 30% manju komunalnu naknadu.

Prema toj odluci područje grada podijeljeno je u 4 zone: u prvoj zoni kojoj pripadaju Hoto Ville (Strmec) i centar Svete Nedelje (područje gradskog trga) komunalna naknada će se povećati, dok će građani koji žive u ostale tri zone (2. zona naselja: Strmec (osim Hoto Villa), Sveta Nedelja, Rakitje, Novaki i Brezje, 3. zona naselja: Bestovje, Orešje, Kerestinec i Jagnjić Dol i 4. zona naselja: Svetonedeljski Breg, Srebrnjak, Mala Gorica, Kalinovica i Žitarka) plaćati manju komunalnu naknadu.

,,Na području glavnog gradskog trga i Hoto naselja komunalna naknada raste, dok u ostalim naseljima na području grada Svete Nedelja komunalna naknada pada od 2 % do 30%. S obzirom na to da je u prethodnih godinu dana veliki broj objekata izgrađen te da su najavljene velike investicije, očekujemo značajno povećanje površine za koju se obračunava komunalna naknada, a samim time gubitak prihoda neće biti značajan. Procjena gubitka prihoda je 2 %.” istaknuo je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi. (P.B.)