Grad Sveti Ivan Zelina projektom izgradnje rukometnog i odbojkaškog igrališta u sklopu turističko-ugostiteljskog i sportskog-rekreacijskog područja Grada daje doprinos razvoju selektivnih oblika turizma, u ovom slučaju posebno sportskog turizma i to kroz otvaranje mogućnosti za organizaciju novih oblika sportskih događanja, a čime se povećava broj turističkih dolazaka i poboljšava javna turistička infrastruktura.

Provedba projekta započela je u travnju 2019. godine, te je za navedeni projekt Grad ostvario sufinanciranje Zagrebačke županije u iznosu od 200.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 252.783,54 kuna.
Osnovne aktivnosti projekta usmjerene su na izgradnju rukometnog i odbojkaškog igrališta na pijesku, zajedno s sportskom opremom – mrežom za odbojku na pijesku, rukometnim golovima, te pripadajućom rasvjetom i panel ogradom. Osim navedenih, također će se provesti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Opći cilj projekta:
Razvijati turističku infrastrukturu i povećati broj dolazaka turista.

Specifični ciljevi projekta:
1. Unaprijediti ponudu sportskog turizma na području Grada Svetog Ivana Zeline i Zagrebačke županije.
2. Stvoriti mogućnost za organizaciju nove vrste sportskih događanja na području Grada Svetog Ivana Zeline i Zagrebačke županije. (Grad Sveti Ivan Zelina)