U prostorijama gradske uprave potpisan je Ugovor o radovima na izgradnji neizgrađenog dijela mješovitog sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Sveti Ivan Zelina – kolektor II, dionica 1, etapa VI, u ulicama Vatrogasna, Prigorska, Preradovićeva i Ulica hrvatskih branitelja.

Ugovor su potpisali direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten i direktor tvrtke Bolčević-Gradnja d.o.o. Darko Bolčević.

“Ovim projektom izgraditi će se 1500 m nove kanalizacijske mreže. Prije dvije godine izgrađen je kolektor u ulicama Vatrogasna, Sajmišna i Matije Gupca sufinanciran sredstvima Europske unije,” izjavio je gradonačelnik Hrvoje Košćec te dodao kako je u tijeku i izrada studije izvodljivosti za projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Svetog Ivana Zeline (s općinom Bedenica) i Aglomeracije Brckovljani za sufinanciranje iz Europskih fondova.

Ukupna vrijednost radova s PDV-om iznosi 3.533.037,35 kuna koju zajednički financiraju Hrvatske vode udjelom od 80% ukupne vrijednosti, a preostali iznos od 20% Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. putem naknade za razvoj koju plaćaju obveznici plaćanja cijene vodne usluge s područja Grada.

U skorom roku je i početak izgradnje Regionalnog vodnoopskrbnog podsustava Sveti Ivan Zelina u sklopu projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok kojim će se izgraditi 63 km nove vodovodne mreže te dio rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže. Realizacijom tog projekta, gotovo sva kućanstva u gradu Sveti Ivan Zelina moći će se priključiti na javni vodoopskrbni sustav. (Sveti Ivan Zelina)