Na slici: lokacija novih stanova POS.a
U Trogiru ide dalje program izgradnje POS-ovih stanova.
Nakon što je Grad Trogir odradio sve potrebne predradnje, uključujući ishođenje lokacijske dozvole za pristupnu prometnicu, donošenje potrebnih odluka i prikupljanje potrebne dokumentacije te prebacio prava na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama, program društveno poticane stanogradnje u Planom je načinio još jedan krupan korak.
APN je objavio natječaj za izradu projektne dokumentacije višestambene zgrade sa 36 stanova i pripadajućim parkirnim mjestima.
Predviđeno otvaranje ponuda je 4. veljače i ako sve bude u redu, nakon toga uslijedio bi natječaj za izvođača radova te bi se do kraja godine pristupilo gradnji stanova.

Podsjetimo, u cilju rješavanja stambenih potreba građana Grada Trogira putem programa društveno poticane stanogradnje, Grad Trogir i APN su tijekom 2019. godine započeli suradnju s ciljem pokretanja aktivnosti na realizaciji Programa POS-a u predjelu Plano. Grad Trogir je na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz Programa POS-a, objavio i proveo Javni poziv za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a te 30. lipnja 2020. utvrdio konačnu Listu sa 63 kandidata. Prema praksi i iskustvima APN-a, u pravilu 50 posto aplikanata u međuvremenu odustane od interesa za stan što ne isključuje mogućnost da se na parceli u Planom u budućnosti gradi još stambenih objekata jer je predviđeni broj mogućih stanova oko stotinu. Ovo je, dakle, prva faza projekta, s mogućnošću izgradnje još stanova.

-Drago nam je da ovaj projekt ide dalje, ako sve bude po planu, na parceli u Planom bit će gradilište već u 2021. To je iznimno važan socijalni, infrastrukturni i demografski projekt u Trogiru i prilika mnogim mladim obiteljima da po puno povoljnijoj cijeni nego je tržišna riješe svoje stambeno pitanje i jedno od najvažnijih egzistencijalnih pitanja. Posebno je to važno kad znamo kakve su cijene nekretnina na Jadranu. Također, ovime dodatno urbaniziramo Plano koje je u samo par godina od rubnog i zanemarenog naselja postalo ugodno za život. Tu je novi vrtić, novo igralište, upravo se gradi kanalizacija, nedavno je napravljen nogostup, uređene su mnoge manje prometnice, a uskoro će tamo biti dom za brojne mlade obitelji- rekao je gradonačelnik Ante Bilić. (Grad Trogir)