Nakon višemjesečne pripreme dokumentacije, ishođene su sve potrebne dozvole te je u cijelosti spreman projekt konačnog uređenja gradske plaže Saldun.
Investicija je vrijedna 3 milijuna kuna, od kojih će se dio sufinancirati putem adekvatnog natječaja Ministarstva turizma, a dio iz gradske blagajne Trogira.
-Uređivat će se plaža u duljini od oko 400 metara, a projekt podrazumijeva izgradnju šetnice, mula, pera, sadnju stabala, postavljanje tuševa, nasipanje žala i jedno dječje igralište manje površine- informirao je gradonačelnik Ante Bilić putem Facebooka.
Početak radova planira se iza turističke sezone, a procijenjeno vrijeme trajanja radova je oko pola godine, otkriva gradonačelnik Trogira. (PL)