Grad Velika Gorica ubacila je u petu brzinu što se tiče gospodarenja otpadom. Kako smo već pisali, još početkom rujna stigao je velik broj spremnika za različite vrste otpada, a u sklopu projekta odvojenog prikupljanja otpada „na kućnom pragu“ nabavit će se ukupno 22 720 spremnika.

Predsjednik Uprave VG Čistoće Ivan Rak rekao je tada da će to biti „veliki benefit za zaštitu okoliša i čistoću grada“ kojim će se smanjiti sveukupna količina miješanog komunalnog otpada na odlagalištu i posljedično će se povećati postotak recikliranja.

Pilot projektom odvojenog prikupljanja otpada koji je proveden od veljače do svibnja ove godine, ostvareni su odlični rezultati, a razvrstavanje otpada se s dotadašnjih 17 posto popelo na 35 posto.

Pilot projekt uspostave novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice, kako se službeno naziva, proveden je u periodu od 1. veljače do 30. travnja 2019. godine od strane VG Čistoća d.o.o. koja je nositelj projekta. Projektom su bile obuhvaćene gradske četvrti „Stari Grad“ i „Vladimir Nazor“ odnosno 1350 korisnika od kojih 650 korisnika živi u obiteljskim kućama, a 700 korisnika živi u stambenim zgradama.

U stambenim zgradama većina otpada (biorazgradivi, miješani komunalni, plastika i metal, papir i karton) je odvezena 4 puta mjesečno, dok se jedino staklo odvozilo jedanput mjesečno. U obiteljskim kućama biorazgradivi otpad odvezen je 4 puta, miješani komunalni otpad i plastična i metalna ambalaža odvezeni su 2 puta, a papir i karton jednom u mjesecu.

Kako su nam priopćili iz Grada, ovim projektom se htjelo uspostaviti sustav gospodarenja otpadom, u tehničkom i organizacijskom smislu, na području Grada Velike Gorice. Također, željeli su testirati broj odvoza svih vrsta otpada, s obzirom na količine po vrstama otpada, koje su dužni prikupljati od korisnika u skladu sa zakonskim propisima.

Osnovni cilj novog sustava održivog gospodarenja otpadom je smanjenje količina miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlažu na Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava odnosno odvajanje svih vrsta otpada sukladno zakonu na obračunskom mjestu korisnika usluge.

Nakon tromjesečnog provođenja Pilot projekta postignuti su ovakvi rezultati postotka razvrstavanja otpada:
– miješani komunalni otpad – 65,69 %
– biorazgradivi komunalni otpad – 16,66%
– plastična i metalna ambalaža – 8%
– papir i karton – 9,33%
– staklo – 0,33%

Vidljivo je povećanje odvojeno prikupljenog otpada iz miješanog komunalnog otpada u iznosu od 34,31%, dok je prosjek odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Velike Gorice 12-13%.

VG Čistoća d.o.o. obavila je sve potrebne radnje, u tehničkom i organizacijskom smislu (čipiranje posuda, uspostava evidencije odvoza otpada, nabavka opreme itd.), za uspostavu novog sustava održivog gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice.

S obzirom na to da svi korisnici usluga moraju posjedovati odgovarajuće posude prema vrstama otpada koje se prikupljaju na obračunskom mjestu korisnika, sukladno zakonskim propisima, očekujemo završetak natječaja koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na koji smo aplicirali sa zahtjevom za 27.000 različitih posuda koje ćemo podijeliti našim korisnicima po dodjeli istih.

VG Čistoća d.o.o. je izradila novi cjenik javne usluge koji će stupiti na snagu kad svi korisnici na području Grada Velike Gorice budu posjedovali sve odgovarajuće posude za prikupljanje otpada.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača svi korisnici na području Grada Velike Gorice moraju posjedovati odgovarajuće posude kako bi VG Čistoća d.o.o. mogla primijeniti novi cjenik javne usluge i kako bi javna usluga bila dostupna pod istim uvjetima svim korisnicima javne usluge. (Gradonačelnik.hr/P.B)