Grad Vinkovci, u sklopu projekta “Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II,“ u okviru Poziva “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ a sve u sklopu Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i iduće pedagoške godine sudjelovat će u sufinanciranju pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim školama na području Vinkovaca.

U sedam škola zaposlit će se njih 35, odnosno 33 pomoćnika i dva posrednika, i to u OŠ Antuna Gustava Matoša- 15 pomoćnika u nastavi i 2 stručna komunikacijska posrednika, u OŠ Bartula Kašića- pet pomoćnika, u OŠ Ivana Gorana Kovačića i OŠ Vladimira Nazora po 4 pomoćnika, u OŠ Josipa Kozarca- tri, u OŠ Nikole Tesle i OŠ Ivana Mažuranića- po 1 pomoćnik u nastavi.

Oni će temeljem Ugovora o radu na određeno vrijeme, od početka do kraja nastavne godine, minimalno 20 sati tjedno, ovisno o potrebama učenika i učenica s teškoćama u razvoju kao pomoćnici u nastavi pružati potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnji s učiteljima/nastavnicima, kao i vršnjacima učenika u razredu te poslovima specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika. Odnosno, kao posrednik pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira,pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja/prevođenja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pružati potporu učeniku pri uporabi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno objasniti/prevesti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati potporu u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima, obavljati nastavne ostale poslove sukladno potrebama učenika.

Pritom, naravno, poštujući različitosti, njegujući afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalnu stabilnost i dosljednost, pojasnili su iz Upravnog odjela društvenih djelatnosti.  Kako smo već pisali, ove je godine u proračunu za projekt Pomoćnici u nastavi osigurano preko milijun kuna. Inače, s izdvojenih 47,22 posto proračunskih sredstava za obrazovanje u 2018. godini, Grad Vinkovci je bio među vodećim gradovima u RH, pokazala je naša nedavna analiza. (PL/Grad Vinkovci)